Çap

106 - İntiqam almaq hər xalqın haqqıdır

İntiqam almaq hər xalqın haqqıdır.

1192  *- Azərbaycanın istiqlalını

Azərbaycanın etdiyi zərəri

Ödədən qanun ... verdirər qərarı

Haqq qazanmayanın olmaz dəyəri

     Verin otuz min şəhidin qanını*

     Susdurun “güney” Azərbaycanını

1193

Verin çapıldığı milli varını

Farsistana daşındığı karını

Ki dünkü təkin olmaya yarını

     Haqqını verin ki, öncə barışın

     Ərazi bütövlüyündən danışın

1194          *- xers = ayı

Öncə türkcə öldürən Farsı öldür

Türk əti yeditdirən hırsı öldür

“Türk xər” deditdirən xırsı öldür

     Sonra azərbaycanlını sinayın!

     İntiqamçı olmuş olsa qınayın!

1195       *- Deməyin demədilər.

İntiqam almaq hər xalqın haqqıdır

İntiqamçı Azərbayan xalqıdır

Verilməz haqqı aldıran çaqqıdır

     İntiqamcı Türkü çaqqı qurtarar

     Çaqqısızlıq dərdlərini artırar.*

1196

Terrorist, Türk dilini öldürəndir

Otuz min Türk elini öldürəndir

Türkün milli rolunu öldürəndir

     Ölən türkün milli olanağıdır

     Sınan inkişafının çanağıdır

1197

Zalım istər ki, məzluma zülm edə

Baş qaldıran məzlumu tutub-didə

Cəzalandırılmadan çıxıb-gedə

     Terror haqlının haqqını öldürər

     İntiqam sülhün xeyrinə yıldırar

1198

Türkün intiqamı da bağıracaq

Təhlükə yaradmağa çağıracaq

Öz yurdunu İrandan ayıracaq

     Yurdumun butayı* qalsa İranda

     İranda sülh aramasın cahan da.    (BMT)

*- “Güney” Azərbaycan

           25.01.2010