Çap

104 - Fars soylu təşkilat Türk düşmənidir,

Fars soylu təşkilat Türk düşmənidir,

  Oyanıb-oyatmağın zamanıdır.

1176

Farsın həm sağı, həm solu faşistdir

İqtidara qarşı qolu faşistdir

Xalqı yönəldən Fars soylu faşistdir

Fars heç bir riskli oyuna girməz

Qeyri Farsa istiqlal haqqı verməz

1177

Fars millətini təmsil edən qurum

Qeyri Farsa deyər gəl səni burum

Genə Fars mərkəzli bir rejim qurum  <

Qapıdan girsən pəncərədən qovum

Öz əlin ilə öz burnunu ovum

1178

Fars millətini təmsil edən firqə     (Parti)

(İnanma görkəmlərindəki fərqə)

Paniranistliyi yedirər xəlqə

Ən yaxşı paniranist federalçıdır

Antipaniranist istiqlalçıdır

1179    Federalist =paniranist = Antiazərbaycançı

Bütöv İran istəyən irançıdır

İrançı Türk otaya yabancıdır

İstiqlalçı Türk azərbaycançıdır

Federalizm irançı Türkün yoludur

Federalist paniranistin guludur

1180           *- Diqqət!

Federal İrana düşünən ... Farsdır

İstiqlaçı üçün federalizm pisdir

Çünkü federalizmdən payı ... yasdır

Federalizm bölücü Türkü asdırar*

Federalçı Türkün əliylə basdırar

Qanuna uymayana qan qusdurar

1181

Federalizmdən güclü çox pay alar

Güclü millət gücsüzü dərdə salar

Baş qaldıranın halvasını çalar

Millətin gücü sərmayəsindədir

Sərmayəninki də qayəsindədir

1182       Sınanmışı sınamazlar.

Ən yaxşı federalizm Rusyada idi

İstiqlalçı Türkün canına qıydı

Milli inkişafı yerində saydı

Türkə federalizmdən yetişən pay

Musiqi oldu ki, vaxtı edə zay

 

Nə çıxar Füzulununn qəzəlindən?

Hizbollah yetişdirən saz əlindən?

 

İslam istər ki, kölə, kölə qala,

İstəməz ... istiqlal haqqını ala.

 

İnsan haqlarının düşməni islam,

Ayə ibtal edəni edər edam.  <<

 

Müsəlman manqurtun yolunu gedər,

Manqurt etdirən sinfə qulluq edər.

1183

Milli haqqın içində istiqlal var

Həm də federalizm ilə milli dil var

Federalizmi tarixə gömən el var

Haqq haqlının səsini gürləşdirər

Milli-düşmənlərini birləşdirər

1184

Fars ilə Fars savaşdığı sürəcə

Türk Farsa yardım etməsin zərrəcə

Elə davransın ki, düşməsin xərcə

Fars Farsı yıxan gün Türk baş qaldırsın

Tam gücü ilə düşmənə saldırsın

Həm də istiqlal marşını çaldırsın.

 

İstiqlal haqqı verilməz haqq olduğu üçün,

Pay-bölüş olacak federal haqlara bənzə-

məz ki, federalistlərin yaydıqları aldadıcı

fikirlərə görə, “veriləcək eməklərin” miq-

darından asılı olsun.

 

Federalizm verilməz haqq deyil, sunulan

haqdır ki, sömürgəçi Rusyanın Lenini ...

qızıl boşqabda sundu.

23.01.2010