Çap

96 - Çingiz Can verdi Azərbaycanına

Çingiz Can verdi Azərbaycanına.

Çingiz sevərlərin başı sağ olsun!

1124

Qatil Fars qıydı Çingizin canına

Çingiz can verdi Azərbaycanına

Ki Türk də susaya Farsın qanına

Çəngiz göstərdi qurtuluş yolunu

Oyatdı Türkün sağını, solunu

1125

Çingiz Bəxtavər açıkca söylədi

Dedi ... altmış ildən bəri böylədi:

Türk işqalçı Farsa milli kölədi

İşqalçı Fars çapır Türkün yurdunu

Bu səbəbdən kölə edib budunu

1126

Fars öz adını “humanist” də qoysa

Aldatmaq üçün “kommunist” də qoysa

Yaxud “antipaniranist” də qoysa

Fars faşıstdir ki, sömürgəçi qala

Faşist milli kimlik öldürər bala

Faşist istiqlalçı öldürər bala.

01.01.2010