Çap

95 - Türk aydını hələ də ayılmayıb

Türk aydını hələ də ayılmayıb.

Milli ideolojuya silahlandırmaq üçün

milli düşmənləri tanıtmalıyıq.

Bugünkü qondarma alimləri ifşa etməliyik.

1118           *- Diqqət!

Ağılsız yox ki, ağıllı güclüdür

Gücünü sağlam aydına borcludur

Aldanan xalqın aydını suçludur*

Fars sömürüb Şəhryarın gücünü

Şəhryara yediribdir suçunu

 

Nizamı Türklərə farsca yaz dedi,

Kim Nizamınn bu soçunu yedi?   (Şəhryar)

 

(Sözünü dinlə, əməlindən tanı!)

1119       *- Pərvin Etisami

Türk aydını hələ də ayılmayıb

Manqurtluğumuza son qoyulmayıb

Çünkü Arazın şeiri yayılmayıb

Şeirini farca yazan Türk qatildir

Pərvini Türk sanan “aydın” cahildir*

1120

Xalqımı yanıldan cahil aydındır

Türkcə yazılmayan şeir yadındır

Kökü üstündə bitməyən badındır

Nizamını Türk şairi sanan Türk

Farca desək: “Öz başına qoyur börk.”

1121

Şeirin öz sahibi yazdıran dildir

O dilə tinini yükləyən eldir

Aydın Türkün cəhlinə görə “bel”dir

Şeir düşünülən dildə yazılar

Başqa bir dilə çevrilsə pozular

1122

Şeir ilə düz yazının fərqi var

Şeirin içində sinifsəl duyğu var

Süzgəcindən keçirdiyi yarqı var

Şeir xalqının tinini yansıdar

Həm də ulusal kinini yansıdar

(Həm də sinifsəl kinini yansıdar.)

1123

Fars Türkü öz milli köləsi bilir

Kölə sandığının adını silir

Köləçini köləyə hakim qılır

Farsın həm sağı, həm solu rasisdir

Kimlik öldürdüyü üçün faşisdir.  

 

Türkcəmizin yasal alfabeti latin alfabetidir.

Fars işqalçılığına, faşizminə, sömürgəçiliyinə qarşı şovenist

Farsın dili ilə yazdığı Ərəb əlifbasında yazmaq gərəkirsə ya-

zıla bilər.

Vəlakin o cümlədən manqurt Pərvin Etisamiləri, Şəhryarları

Türk şairləri kimi tanıtmaq və Pişəvərilərin yanında yer ver-

mək bir növ cinayətdir. Çünkü Pərvin Etisamıların öyrənci-

ləri farsca yazacaqları üçün türkcənin qatilləri olarlar.

29.12.2009