Çap

86 - Milli ideoloju birləşdirər

 Milli ideoloju birləşdirər.

(İrançılıq federalistin dinidir.)

1058

Milli ideoloju birləşdirər

Lider birləşmiş səsi gürləşdirər

Hər kəsi öz yerində yerləşdirər

Lider olmaq istəyən varsa gəlsin

Lider ola bilmək haqqını alsın

1059

İdeolojumuz millətçilikdir

Hədəfimiz milli dövlətçilikdir

Asılı olmaq rəzalətçilikdir

Federalizm özgədən asılı edər*

İstiqlal öz tutduğu yolu gedər

 

*- Federalizm haqqında yazdığım bütün

    yazılarımı oxuyunuz ki, federalist Türkün

    milli olmadığının səbəblərini öyrənmək

    ilə birlikdə, federal haqları ala biləcək

    gücümüzü istiqlal haqqımızı almaq üçün

    qullanalım.

1060

İrançılıq federalistin dinidir

Onu irançı edən Leninidir     (düşünüş tərzi)

Türkü Türk edən Məmmədəminidir

Federal Rusyaya qulluq edən Türk

Bu gün federal İran üçün qoyur börk

1061

Türkün milli ideolojusu var

Onu da əlbəttə axtaran tapar

Cəhlin yolunu tutub gedən sapar

Arazizm gücdə silahımız yoxdur   <<<

Onu bəyənməyən qısqanc Türk çoxdur

(Onu boykot edən iç düşmən çoxdur.)

 

“5- İdeolojilər xəstə adamların hızlı əyləm planlarıdır.

     Fəlsəfə sağlıqlı insanların ortaq düşünməyə çağrı planıdır.

 7- Heç bir fəlsəfə insanı silahlı mücadiləyə dəvət etməz,

     fəlsəfədə silaha yer yoxdur.

 8- Fəlsəfənin tərəfdarı olmaz, ideolojilərin tərəfdarı olar.

     Tərəfdar olmaq düşünməyənlərin işidir.” Güntay gəncalp

1062

Arazizm dərdlərə çarə bulubdur

Alax-bulaxı kökündən yolubdur

Bu səbəbdəndir ki, boykot olubdur

Arazizm həm dərindir, həm də geniş

Bilimsəl sözdə ola bilməz dönüş*

 

     *- Tez də vardır ki, antitezi yoxdur.  <<<

              >  Var isə buyursun!  <

1063    *- Həm də sadə bir dildə.

Arazizm hansı düyünü açmayıb?

Hansı qaranlığa işıq saçmayıb?

Hansı rəqibi meydandan qaçmayıb?

Hansı tərifi ilə təhlilində,*

Yanlışı var kı, qalıbdır əlində?

02.10.2009