Çap

68 - Deyirəm həm türkçü, həm də ırkçı ol!

Deyirəm həm türkçü, həm də ırkçı ol!

892           (ırk ~ irq ~ soy)

Deyirlər ayı oynadan sirkçidir

Haray-haray türkəm deyən türkçüdür

(Nə mutlu türküm deyən Türk türkçüdür)

Öz irqini qoruyan Türk ırkçıdır    (İstanbul şivəsi)

Deyirəm həm türkçü, həm də ırkçı ol

Ki soy qırımına uğramaya el

893

Deyirlər irqçi olmayan ağlayar

Soy qırımı ürəkləri dağlayar

İntiqanını almayan dığlayar

Deyirəm dağlayanı sən də dağla

Daşnaq Erməninin əl-qolun bağla

894

Deyirlər soyunu unut arama

Pis günlərində dərdinə yarama

O da çarə eyləməyə yarama

Deyirəm Türkün dostu yalnız Türkdür,

Bu sözü deyən ATATÜRK böyükdür.

895

Deyirlər türkçü qoruyar dilini

Ki manqurt etməyələr Türk elini

Yoxsa bükərlər elimin belini

Deyirəm manqurt edərlər ki, sapa   (taktik)

Milli sərvətlərini çalıb-çapa            (hədəf)

896

Deyirlər türkçü Türkü birləşdirər

Türkistan birliyində yerləşdirər

Turançının səsini gürləşdirər

Deyirəm hər birlikdə dirlik vardır

Düşməndə düzlük yox, əyrilik vardır

897

Deyirlər Türkü birləşdirən qurddur

Türkün qurdsevəri Dədə Qurquddur

Ölkələrə bölünmüş doğma yurddur

Deyirəm Türkü birləşdirən ... dildir

Neçə dövlətli turansevər eldir

898

Deyirlər Türkün gücü birlikdədir

Türk birliyindən doğan dirlikdədir

Türkçülük qanunu yürürlükdədir

Deyirəm Türk gərək Türkə düşünə

Türk birliyi gəlməz Farsın işinə

(Faras, Əfqan, Tacik birliyini ...)

 

    *- Niyə Ərəb birliyini qutlayır,

Türklərə gəlincə tərs yumurtlayır?

899    *- Faşist Lenin sunmadımı?

Deyirlər Farsa dost gözü ilə bax

Otuz min Fars söndürən lampanı yax

Qan ilə alına federalisti hax

Deyirəm federalizm təqdim olunar*

Milli istiqlal qan ilə alınar

900

Deyirlər hədəf milli istiqlaldır

İstiqlal uğrunda savaşan eldir

Milli istiqlalı olmayan quldur

Deyirəm haqq söz düşmənə acıdır

Məmmədəmin istiqlalın tacıdır

901

Deyirlər hər kəs özü olmalıdır

Dərdinin çarəsini bulmalıdır

Milli düşmənindən ayrılmalıdır

Deyirəm Türkün igit oğlu çoxdur

Nə yazıq ki, tank ilə topu yoxdur

902

Deyirlər haqqı hədəfində ara!

Haqlı hədəf bənzəyər nazlı yara!

Haqq yolunda caizdir hər bir çara!*

Deyirəm düşmənin düşmənini bul!

Düşməni zəiflədən ilə dost ol!

 

(... / Ölməsən öldür ki, öz haqqını al!)

 

903       *- Bu sayaq əl verməz.

*- Düşmənin dediyini doğru bulma!

Düşmən deyər: Makiavelizmə dalma!

Yəni mənim təkin əxlaqsız olma!

Qoy mənim əxlaqsızlığım yıldırsın,

Qorxusundan məni hakim qıldırsın.*

14.12.2008