Çap

47 - Bölünməz millətimin bayrağı var

Bölünməz millətimin bayrağı var.

704

İran demokratik olsa bölünər

İşqal etdikləri geri alınar

Hər dönəmin öz tütəyi çalınar

”“Gamoh”un dini Farsa qulluq edir

Dinin bügünkü rolundan söz gedir

705

İstiqlaçı Türk Məmmədəminçidir

Rus köləsi edən Türk Leninçıdir

Antidemokrat “gamoh”çu dinçidir

“Gamoh”u irançı dinçi edibdir

Ticarət haqqı almağa gedibdir

706

“Gamoh”un lideri cahil insandır

Cahil olduğu üçün müsəlmandır

Bu səbəbdəndir ki, bilməz nə mandır

Cəhl yapıcı deyil ki, yıxıcıdır

Cəhlin kökünü qazan irqçidir

  (Xalqını gəlişdirən ırkçıdır)

707

“Gamoh” özündən başqasını danır

Həm də Allah təkin “rəiyyət” sanır

Görəsən səhvini anlayır qanır?

Milli yazqını milli məclis yazar

Allah yazdıran yazqıları pozar

708

“Gamoh” din ilə tayları ayırır

Bayraq ilə başqa millət qayırır

Nifaq toxumu əkməyə çağırır

Bölünməz millətimin bayrağı var

Məclisi də verməz başqa bir qərar*

 

    *- Yazqısını özgə yazan qoyundur,

Zərəri həm Şəkinin, həm Xoyundur.

709                *Diqqət!

Hər qurum öz yolunu bəlli edir

Ya Farsın, ya Türkün yolunu gedir

“Gamoh”u caydırıbdır “molla Qədir”

Deyib xalqı bayraq ilə uğraşdır*

Böldükdən sonra qanına bələşdir**

Araz deyər səbəbini araşdır.

 

  **- “Gamoh” başımıza çox dərd açacaq,

Tanındıqdan sonra hara qaçacaq?

 

Ayağın altına yox ki? önə bax!

Yolu aydınladan Araz təkin şax!

07.07.2008