Çap

46 - Utan ay Mahmıdəli Çöhrəqanlı!

Utan ay Mahmıdəli Çöhrəqanlı!

699     *- May qiyamı 2006

Utan ay Mahmıdəli Çöhrəqanlı!

Hizbullahı olsan ay əli qanlı!

Səni Fars edibdir “azərbaycanlı”,

Sənə Fars bölücü bayraq qaldırıb

Bölücüləri Maytaxtdan saldırıb*

700

Utan ay utanmaz Çöhrəqanlı bəy!

Gəl milli hərəkətimizə baş əy!

(Gəl milli demokrat millətə baş əy!)

Bayraq ilə bölmə ki, dərdinə dəy!

Savadlan ki, bəlkə lider olasan

Cahil yox, bilikli yolçu bulasan

701

Utan ay “Gamoh”un lideri otan!

Utan ay bayrağını Farsa satan!

Utan ay lilləndirib balıq tutan!

Sən qaldıran bayraq Fars bayrağıdır

Yüz neçə min köçmən Tat yarağıdır

702

Utan ay “Gamoh”dan yana cahil Türk!

Bayraq ilə bölənin belini bük!

Bayraq qayıran Farsın qanını tök!

Sulduz Türkünün osmanlı qanı var,

Türkləşmiş Tatlara “doğramaz kavar”.

703

Utan ay “lider” rütbəsi daşıyan!

Savadsızlıqdan başını qaşıyan,

Səndən nə öyrənə bilər yaşıyan?

Nə vermisən ki, ala bilməyirsən?

May havasını* çala bilməyirsən?

 

*- “O tay, bu tay bir olsun!”

    “Mərkəzi Təbriz olsun!”

21.11.2007