Çap

34 - Tacir sinfi satıb Azərbaycanı

Tacir sinfi satıb Azərbaycanı.

584

Hər olaya bəlli qural hakimdir

Kəşf edə bilən siyası həkimdir

Səfərbər edən bilimsəl hökümdür

Qural yaradma qurallı düzənə

Uyma “ort-basdır” edənin sözünə

585

Azərbaycanı Farsa satan tacir

Edib Türkü öz yurdunda müstəcir

Ki çapqınçı Farsistan edə əcir

Bu səbəbdən Türk asimilə olur

Çapılan çiçəkli bağları solur

586

Satqın tacir bazar üçün düşünür

Xalqı isə dərd əlində eşinir

İşsizlikdən Farsistana daşınır

Fars dövləti Azərbaycanı əmir

Türk taciri bağımsızlıq istəmir

587

İstiqlala gərəkən güc oyanıb

Sömürgəçinin önündə dayanıb

Sinə gərəni qanına boyanıb

Tacir sinfi böyük bazar istəyir

Umman üçün Türkə Xəzər istəyir

588

Tacir sinfi satıb Azərbaycanı

Bu səbəbdən tökülməlidir qanı

Yoxsa qurtulmaz Türk xalqının canı

Öldürən Farsdır, öldütdürən satqın

Satmasaydı tapdalanmazdı haqqın

589

Ticarət üçün əmniyyət lazımdır

Əmniyyət üçün hüriyyət lazımdır

İstiqlal ilə hüviyyət lazımdır

Qalan-qulanı bazarda tapılar

İnqilab günləri bazar çapılar

Çapılmış un ilə çörək yapılar

590

Milli haqq satanın evi yıxılsa

Bazarları yandırılıb-yaxılsa

Demək ki, başı bəlaya soxulsa

Farsa satdığı haqqı geri alar

Dəstəksiz qoyduğunuyola salar.

 

Dış düşmən budaqdı, iç düşmən kökü,

Türkdən başqa kimsə yenməmiş Türkü.

24.09.2006