Çap

26 - Türk qələbə çalmağa hazırlanır

Türk qələbə çalmağa hazırlanır.

448

Ay Türkü milli kölə edən düşmən

İşqalçılıq kamına yetən düşmən

İşqalçının yolunu gedən düşmən

Türk istiqlal almağa hazırlanır

449

Ay Türkün istiqlalını satdıran

Milli iradəsin çöpə atdıran

Satqın sinfi muradına çatdıran

Türk ağıllandırmağa hazırlanır

450

Ay Türkün istiqlalına göz yuman

Gələcəkdən Türkə istiqlal uman

Haqq verilməz ki, alınar hər zaman

Türk İranı bölməyə hazırlanır

451

Ay Türkü barışcıl etmək istəyən

İdarə haqqına yetmək istəyən

İradəsi əldən getmək istəyən

Türk bağımsız olmağa hazırlanır

452

Ay Türkü barışcıl savaşa itən

Milli düşmənlərin dadına yetən

Haqq verilməz ki, alınar ay vətən!

Sanma ki, Türk yılmağa hazırlanır

453

Ay Türkü milli savaşdan qorxudan

Qorxutmaq üçün fəlsəfə toxudan

Türk xalqı oyanmaqdadır yuxudan

Türk savaşa dalmağa hazırlanır

454

Ay Türkü düşmən ilə barışdıran

Düşməni Qarabağa darışdıran

Dağlı ürəyimizi alışdıran

Türk intiqam almağa hazırlanır

455

Ay Türkə açıqca sözün deməyən

Nala-mıxa döyən, düzün deməyən

Sapdıracaq yolun, tərzin deməyən

Türk anlayıb-bilməyə hazırlanır

456

Ay Türkü satdırıb-qazanan soydaş

Milli boyalarla bəzənən soydaş

Bölmək üçün əli uzanan soydaş

Türk Turanı qurmağa hazırlanır

457        (Fars aşı ~ federalizm)

Ay Türkü başçısız edən başçılar

Türkə Fars aşı pişirən aşçılar

İstiqlalçı daşladacaq daşçılar

Türk istiqlal almağa hazırlanır

458

Ay Türkü yolundan azdıran “lider”

Türk əliylə dəngə pozduran “lider”

Federalizm peşində gəzdirən “lider”

Türk milli dost bulmağa hazırlanır

459

Ay Türk xalqını bilikləndirməyən

Milli şüuru ürəkləndirməyən

İstiqlalçı ruhu dikləndirməyən

Türk pasları silməyə hazırlanır

460

Ay eşikdən Türk, içdən Türk düşmanı

Federalizm coşdura bilməz Ummanı

Çünkü istiqlaldır Türkün dərmanı

Türk istiqlal almağa hazırlanır.

461

Verilməz haqları almaq gərəkir,

Ölüb-öldürməyə dalmaq gərəkir,

Düşmənləri taxdan salmaq gərəkir,

Kütləviləşmək üçün savaş başlat,

Məntiqdən sonra el gücünü işlət.

26.10.2005