Çap

13 - Türkə vahid Azərbaycan vətəndi

Türkə vahid Azərbaycan vətəndi.

339

Bu tezi xalqıma içləyən yoxdur
“Yer üzündə yetim bəsləyən yoxdur”
“Çapdığı ölkəyə xərcləyən yoxdur”
     Azərbaycanı öz xalqı bəsləyər
     Bağımsız etsə özünə xərcləyər

340         *- Diqqət!

Yurdun böldürən ilə kim dost olar?
Qeyrət öldürən ilə kim dost olar?
Türkə güldürən ilə kim dost olar?
     Çapdıran millətdi, çapan dövləti
     Don dəyişdirməz heç bir mahiyyəti*

341   (Teorunun buynuzu olmaz.)

İrançı Türk istəyir federal qura
“Teori” ilə istiqlalçı “vura”
Milli istiqlalın önündə dura
     Mahmıd Bilgin bilir kimlər cayarlar
     Niyə “Cücəni payızda sayarlar”

342     *- “Durna” saytının müdürü

Böyük Rəsuloğlu məni qınadı
Sınanmış federalistləri sınadı
Londonda vurdular “burnu qanadı”
     Tənqid etdiyim Davud Eldəniz bəy*
     Milli haqq da istəyirdi, sildi day

347

Doktorlar qurumu xəstəxanada
Siyası önçülər politikada
Tale təyin edərlər hər bir zada
     Elin təmsilcisi amaclandırar
     Kütlə amacları sonuclandırar.

26.02.2005