Çap

11 - Siyası Farslardən Türk də iyrənər

Siyası Farslardən Türk də iyrənər.

321

Hər ana dili qeyrət ağacıdır,

Qeyrət dərsi verməyin aracıdır,

Ulusal kimliyin altın tacıdır,

Ana dili şüurun deposudur,

Ruh dünyasının duyğu qapısıdır.

322

Dil öldürərlər ki, qeyrətsiz ola

Milli haqlarına hörmətsiz ola

Milli savaşlarda cürətsiz ola

Savaşın hədəfi çalıb-çapmaqdır

Çapılan üçün istiqlal tapmaqdır

323

Türkləri millətçi edən türklükdür

Çapılmağın sonucu çürüklükdür

Vətəni çapdırmamaq böyüklükdür

Çapılmayan ölkə inkişaf edər

Milli, istiqlalın yolunu gedər

324

İmperialist millət bığların burar

Sömürgələrində fabrika qurar

İşsizə iş verər qanını sorar

Feodal yapılı millət ... talayar,

Yoxsunluqları üst-üstə qalayar.

325

Feodal yapılı millət gədadır

Gədadan gədalıq edən güdədir

Alacağı şey içiboş vədədir

Gədanın heç bir şeyi olmaz suna

“Dosluq” edər ki, “dost” cibini yona

326

Feodal yapılı fabrik ürətməz

Tükətməkdən başqa bir şey öyrətməz

Fabrika alar işlədər yaratmaz

Fars desə ki, qalın federal ölkədə

İstər ki, Azərbaycanı tükədə

327

Türkün həm fikir, həm də qol gücü var

İnkişaf etdirməyə bol gücü var

Demokratizə edən sol gücü var

Azərbaycan ayrılsa “cənnət” olar

İranda qalsa gündən günə solar

328

Fars dövləti Türkü Türkə yad edir

Ölkəsini talayır bərbad edir

Köçmən Türk Farsistanı abad edir

Əfqanlı tiryak ürətir, Fars çəkir,

Tiryakılığın toxumunu əkir.

329

Fars hər zaman Türkün evini yıxıb

Farsa qulluq edən Türk Farsdan bıxıb

Çünkü yaxşılıqları boşa çıxıb

Duz yeyib duzluğu batıran ilə

Mümkün olsa qonşuluq etmə belə

 

Doğrudur “Dedi-dedi məlakədir”,

Çünkü xeyri zərəri idrakədir.

330

Kim Türkə Farslar qədər pislik edib?

Kim antitürk böhtanı dərslik edib

Türk niyə düşmən ilə dosluq edib?!

Araz yazsa, Türk oxusa öyrənər,

Siyası Farslardan Türk də iyrənər

 

Dişi ağrıyan diş ağrısın bilər,

Həm də çəkilib-atılmasın dilər.

20.02.2005