Çap

8 - Bıçaq sümüyə dayanıb

 Bıçaq sümüyə dayanıb.

293

Bu torpaqda yaşayan bizim eldir

Eli el edən vətən ilə dildir

İradə ilə qurtarıcı yoldur         (Milli ideoloju)

Yazıq elim gör nə kökə salınıb

Çünkü varlığı əlindən alınıb

294

Elim sərvət ilə nemət yaradır

Onun borcu ödədiyi paradır

Aydın övladının üzü qaradır

Elin əlindən alınmış şeyləri

Geri almalıydı əskər bəyləri

295

Elimin aydını aydın deyildir

Ürətilmiş bilik Türkün deyildir

İstiqlaçılıq ona din deyildir

İstiqlalçılıq Türkün dini olsa

Talaq haqqını verməz Farsa Rusa

296

Fars Türkün milli dilini öldürür

Tarixini zehinlərdən sildirir

Həm də Türkün saqqalına güldürür

Fars Türkü manqurt edir ki, qullana

Milli sərvətini çapa pullana.

297

Fars qeyrət öldürür, Türk qorxur deyə;

Qorxur qeyrət oyana kəfən geyə

Qatil Farsın ətini“çiy-çiy” yeyə

Qorxaq Türkün qeyrəti oyanmayıb

Guya “bıçaq sümüyə dayanmayıb”

298

Otayın dörddə biri işqal olub

Otuz min şəhid vermiş butay solub

Qovulmuş Fars ordusu ilə dolub

Türk əskəri fars ordusunu qovar

O zamankı qanı qan ilə yuyar

299

Sanma bu fürsət genə ələ düşə

Bir də islam toplumu edə meşə

Əlli ili endirə yirmi beşə

Bu gün ayrılmasaq sabah “çətin”dir

Çünkü “Allahın quyusu dərindir”

300

Araz istər yurdu müstəqil ola

İstəməz övladı milli qul ola

Əri ölmüş qadın təkin dul ola

Federalçı Türkün işi bəkləməkdir

Övladının boynuna yükləməkdir.