Çap

180 - Rasist başqa, şovenist başqa.

 Rasist başqa, şovenist başqa.

               1- Öz yurdunu (və vətəndaşını), öz irqini (və soydaşını), öz dilini və

                   iqtisadı-siyası-kültürəl baxımından milli mənfəətləri ilə milli inki-

                   şafını aşırı dərəcədə (= %100) sevib və öz milli varlıqları ilə milli

                   haqlarını qorumaqla birlikdə, köçmən etniklərin qövmi varlıqları

                   ilə qövmi haqlarını qoruyan hər bir insan millətçi və rasistdir:

                   Millətçidir ki, özgə millətin milli köləsi olmasın. Rasistdir ki,

                   öz milli varlıqlarına və milli mənfəətlərinə ziyan yermək istəyən

                   köçmən (qonaq) etnikləri yurdundan qovsun ki,“Hər millətin öz

                   milli yazqısını özü yazmaq haqqı var” ilkəyə görə də haqqı vardır.

               2- Şovenist özünü başqa etniklərə və başqa millətlərə üstün sandığı

                   üçün a- Ana yurdunu itirmiş köçmən etnikləri şovenist yurdundan

                   qovmaz, bəlkə qövmi ruhunu öldürər və asimilə edər ki, ruhsuz ci-

                   simini qullana. b- Şovenist özünü üstün (dolayısı ilə layiq) sandı-

                   ğı üçün ilhaqçı olar ki, alçaq sandığı başqa millətin milli varlıqla-

                   rı ilə milli yazqı haqqına iyələnə bilə. Şovenist özünə > işqalçılıq

                   haqqı verər ki, işqal edəcəyi millətin yurdunu öz milli sömürgəsi,

                   və asimilə edəcəyi insanını öz milli köləsi edə. Bugünkü Fars mil-

                   lətinin dövləti Farsistanda rasist Azərbaycanda şovenistdir.

                   Hər bir insani, qövmi, milli haqqı öldürüb-gömən faşistdir.

                   05.10.2011      

                   ____________________________________________________

                   Yazıların içəriklərinin dərinlikləri ilə nitəlikləri baxımından, Bal-

                   tacı Arazın yazılarının bütünü tək başına nə fəqət milli-demokra-

                   tik devrimimizi gərçəkləşdirəcək zehinləri zehinsəl devrimə uğra-

                   da biləcək ən bilimsəl, ən doğru, ən güclü öyrətilər tümüdür (mil-

                   li-demokratik ideolojudur), bəlkə tarixi zərurətlərin gərəkdirdiyi

                   devrimimizin mükəmməl projəsinin çərçivəsi ilə özünə məxsus

                   özəlliklərini bəlirdən bilimsəl yazılardırlar.

                   Hansı çiçəkli bağı gəzməmişəm? Hansı şanın balını süzməmişəm?

                   Nəyin haqqında yazı yazmamışam? Qızılçı anlayar ki, qızıl nədir,

                   Arazizm qızıl sunan xəzinədir.