Çap

169 - Əsgərzadə istər irançı edə

Əsgərzadə istər irançı edə.

1657

Soruram Ayərbaycan yazarından,

Xalqıma bilik verən nəzərinden,

Siyasi tukan açan bazarından, (Sən öl ki, mən şah olum)

Arazın sunduqlarının dışında, (oğurluq yasaqdır.)

Deməyə nə sözün  vardır başında

 

    *-O cümlədən BOYKOTÇU

       Əlirza bəy Əsgərzadələrdən

1658

Araz Əsgərzadə bəyə əl çalmaz, (İrançını irançı alqışlayar.)

Onun sözləri dərinliyə dalmaz, (Federalizmin detallarına)

Arazizmin dörd-beş faizi olmaz; (toxunmaz.)

Arazizm uzaltmaz, az və öz deyər,

Elm və məntiq arazizmə baş əyər. (devrimçi bilim)

Təcrübəmiz arazizmə baş əyər. (Otayımızın tecrübəsi)

(Tənqid edə bilməyən ağız əyər.) (küsər, boykot ...)

1659

Əsgərzadə zamanı edər hədər,

Xalqın bildiyi sözlərdən söz edər,

Heç bir şey öyrətmədən çıxıb gedər;

Deməz federalizm sögmürgə edər,    <<

Çünki özgələrin yolunu gedər.

1660

Əlirza bəy oyadmaz ki, yatar,

Deməz federalizm haqları satar,

Haqqı satılanın hər şeyi batar;

Yazqı haqqı satılan kölə olar,

Çeçən xalqı təkin saralıb-solar.

1661

Əsgərzadə istəməz çarə bula,

Ki ad mənim, yar özgəninki ola,

Qazancımız özgə gölünə dola;

İnanmasan, get otayımızdan sor!

Yetmiş ildən sonra oldu gorbagor.

 

SON SÖZ:

1662

Əsgərzadə istər irançı edə, (Federalistin gizli hədəfi)

Azərbaycan İrana ərə gedə, <<< (Qızım səni ərə verim, ...)

Boşamayan əri it təkin didə; (... Çeçəni didən kimi)

Hər bir federalist Türk irançıdır, (< qeydsiz, şərtsiz)

Qaranı ağ göstərən yalançıdır. (Əhməd Obalı təkin)

Haqlıya çamır atan yalançıdır.* (Ümmət inanar.)

 

*- Əhməd və ümməti (Dr. Süleymani, Firidum london, ...)

    və Əsgərzadə:

    “Aç qapını, aç qapını, aç qapını gələk səni öldürək.”

11.06.12