Çap

147 - Əmniyyət” lazımdır “müftə neft” üçün

“Əmniyyət” lazımdır

“müftə neft” üçün.

1457

Açılmayır Qarabağın düyünü,

Unudulub Qarabağın sürgünü,

Neft doğurub Türkə bu qara günü:   <<<

“Əmniyyet” lazımdır “müftə neft” üçün,

Ki yeyə, içə, yata milli gücün.

1458

Türkü bu günə qoyan nefti batır,     <<<

Əti yox ki, sümüyü Türkə çatır,

Sümük gəmirən Türk də yeyir, yatır:

“Müftə neft” istər ki, “əmniyyət” ola,

Türkün yurdu işqal altında qala.

1459

Sümük gəmirən Türk deyir ay qoşun!

Qarabağsız Azərbaycana düşün!     <<<

Ki yemək, içmək, yatmaq ola işin,

Yoxsa Bakımız da işqal olunar,   (ha ha ha)

(İşqalçıya qarşı çarə bulunar.)*

1460

Türk oynayır “müftə neft”in sazına,

Ki atəşkəsin ömürü uzana,

“Xoş” keçə qaçqın oğluna, qızına:

Qarabağını satır “əmniyyət”ə,    <<<

Deyir” əmniyyət” lazımdır millətə.

1461

“Müftə neft” haqq verməyir Türk savaşa,

Ki ömürü savaşsız çata başa,

Düşünməyə itirdiyi ... dağ-daşa:

“Müftə neft” deyir düşünmə günaha,

Savaşın xərcini xərclə ... rifaha!*

Deyələr “Allah ömür versin şaha”.

 

      *- Rüşvət alan “quzeyli” və “güneyli”

yaltaqların rifahlarından söz gedir.

04.07.2011