Çap

145 - Qurumlarımız yerində sayırlar!

 Qurumlarımız yerində sayırlar!

(Hər sonucun bəlli bir səbəbi var,)

(Hər devrimin bəlli bir məktəbi var.)

1447       *- Otayda sınamadımı?

Təcrübəli kütləmiz qınanmasın,

Haqqı var ki, reforma inanmasın,

Sınadığı federalizm sınanmasın.*

Kütlə istər bağımsız edə yurdu,

Ki bütövləşdirə qurduğu ordu.

1448               *- Dinsiz rejim

Təcrübəli kütləmiz qınanmasın,

Haqqı var ki, dinçiyə inanmasın,

Sınadığı heç bir din sınanmasın.

Kütlə dindən dinsizliyə daşınır,

Reforma yox ki, devrimə düşünür.

(Sekular rejim qurmağa düşünür.)*

1449

Təcrübəli kütləmiz qınanmasın,

Haqqı var ki, sağçıya inanmasın,

Şəriətmədarılar sınanmasın.*

(Qatil üçün qətl edən sınanmasın)

Sağçı Türkün gücü yetməsə sola,

Antitürk-Fars ilə verər qol-qola,     (1946)

Ya da istiqlalı satar federala.  (G. Gəncalp təkin)

 

      *- 1946-daki Farsistan şahının ordusunun önündə

qurban kəsən Tərbizın baş mullası Şəriətmədarı.

1450

Təcrübəli kütləmiz qınanmasın,

Haqqı var ki, haqsıza inanmasın,

Sansor fitvası verən sınanmasın.*

“Quru pox yapışmayacaqsa ora”,

Nədən Əkbər bəy haqq verir sansora?

Haqq verməyin sansorçu diktatora!*

 

*- Abbas bəy Lisanını tanıyıram!

... Hüviyyəti bəlli həqiqi və hüquqi şəxslər barədə,

hüviyyəti bəlli olmayan şəxslər, taxma və qondarma

adlarla nəzər verə bilməz! ...

Bu hüviyyətsiz şəxslərin yazıları, xüsusiylə mənfi

yazıları yayılmamalıdır! ... 20.06.2011 Əkbər Azad

 

(910-911)   (“Uyqarlaş” kitabımdan)

(Fəxrəddin deyir yoluzdan caymayın)

(Çağdaşlaşdıran fikiri yaymayın)

(“Fərdi” düşüncəni rəsmi saymayın*)   (Arazizm)

(Salim bəy istər öz fikri yayıla)

(Dinçi edən cəhli rəsmi sayıla)

(*- Hər məktəb fərdin məhsuludur.)

 

Araz olmasaydı haqqın yanardı

Hər siyası özünü xan sanardı.     <<<

1451

Qurumlarımız yerində sayırlar,

Çünkü kütlənin yolundan cayırlar,

Faşisti düşüncələri yayırlar.

Təcrübəli kütlə tovlana bilməz,

Tovlana bilməyən ovlana bilməz.

22.06.2011