Çap

144 - Rəzil edin ordunu ordu günü!

Rəzil edin ordunu ordu günü!

(26.06.2011)

1441

Qeyrətsiz ordu yeyər, içər, yatar,

El-obasını atəşkəsə satar,

Gücü ancaq silahsız Türkə çatar:  (Milli üsyanda)

Türk ordusu Türk öldürmək üçündür,

Türkün halına ağlayan ... Laçındır.

1442

Türk ordusunun utanmaz üzü var,

Buynuzlu yalan deməyə sözü var,

Düşməni yaxmağa guya “köz”ü var,  (Silah)

Qarabağda nə izi, nə tozu var:*       (Nəticə)

Qarabağa göz yummaq istəsən sus,

Yoxsa tanıt ki, rəzil ola dəyyus.

 

      *- Qarabağın qurtuluşuna gərəkən pulları o cümlədən

öyrovziyon ilə turistlərə xərcləyirlər ki, ...

1443

Azərbaycanın ordusu dekordur,

Sanki poker kartındakı jokerdir,

Qeyrətsiz olduğu üçün nökərdir:

Azərbaycanın ordusu vardır ki,

Qarabağı da sata rəsmi Bakı.

1444

Ay Azərbaycanın ordusu düşün!

Düşün gör nə üçün qurulub qoşun!

Niyə yeyib-yatmaq olubdur işin!

Qarabağı işqal etdirən ağa,     (Rusya)

İstəməz düşünəsən qarabağa.

1445

Ay Azərbaycanın satqın ordusu,

Xain ordunun çürüyər pərdisi,

İşqal olunar hər gün bir kərdisi,      (... Urmusu)

Sən su qatdın Elçibəyin aşına,

Yıxdın Türkün dam-daşını başına.

 

Sən əskərin əl-qolunu bağladın,   (iç düşmən)

Atəşkəsə uzun ömür sağladın.

1446

Ay Azərbaycanın ordusu oyan!

Ay qanlı Xocalını ağlar qoyan!

Çağırma yaslı xalqımızı toyan!    (Hərbi parada)

Dəyişməyəcəksə ordunun yönü,

Rəzil edin ordunu ordu günü!

15.06.2011