Çap

112 - Budur milli faşistlərin planı

Budur milli faşistlərin planı.

İnsan haqlarından yoxsun edilmiş

%98 insanımızın taleyi ilə oynamayın!

 

İnsan haqlarının düşməni quran,

Qoymaz öz yazqısını yaza insan.

 

Quran istər ki, kölə, kölə qala,

İstəməz ... istiqlal haqqını ala.

 

Qadın hqlarını da içərən insan haqları ilə demokrasıdan

qorxan millətçi Türklər ilə qeyri Fars millətlərin milli

haqlarını öldürən faşit (şovenist) Farsların nə fərqi var?

1230

Milli ya faşistdir, yaxud demokrat

Faşist istər ki, xalqını edə “at”

“Miniş” verməyənə zülm edə qat-qat

Demokrat demokrasıdan yanadır

Bağımlı edən ilə biganədir

1231

Demokrası deyər hər millət, budun

Haqqı var ki, bağımsız edə yurdun

Necəki eyni haqqı var hər fərdin

Faşist millətə istədiyi haqqı

Sinfə istəməz ki, sömürə xalqı

1232

Faşist deyər: “Demokrasi qərbiyə”

“Doğulunun ölçüsü ərəbiyə”

“Bizə lazımdır islami tərbiyə”   Ayətullah Xumeyni

Demokrasıdan qorxan faşist çıxar

Devrim yapan xalqın evini yıxar

1233

Demokrat haqsızlıqları qınayar

Hər bireyə eyni haqqı tanıyar

Təcrübəsiz xalq faşisti sınayar

Şəhidin məhsulu təcrübə olub*

Təcrübə öz haqlı yolunu bulub**

 

  *- Təcrübə şəhidin qanıdır ki, yerdə qalmaz.

      Şəhidlərə xəyanət edən təcrübələri unudar.

**- Şəhidlərin təcrübələrinə görə, milli devrim

      yox, bəlkə milli-demokratik devrim lazımdır.

1234

İstiqlal üçün xalq şəhid verəcək

Millət onun meyvəsini dərəcək

Ədaləti vurub yerə sərəcək     (Bu sayaq əl verməz.)

Budur milli faşitlərin planı

Milli-demokrat Türklərin düşmanı.

1234 – 2    **- Bütpərəstliyə son!

Dinçi Məhəmmədəmin Rəsulzadə

Dedi “Türkcə quran yetsin imdada”*

“On iki oğul, bir qızda var fayda”

Məhəmmədəminin səhvinə göz yum!

Təcrübə qazanmış Elçibəydən um!

İslamı reklam edən səhvini göm!**

 

    *- “Din və millət”, “Dirilik” jurnalı, nömrə 7, 16 Dekabr 1914

1234 – 3

Xumeyni yalanlar ilə bəzəndi

Doxsan səkkiz faiz səsi qazandı

Bir faizin istəyinə özəndi

Dinçi geriçi sinfə lider seçər

Geriçi sinfin lideri ... qan içər.

15.02.2010