Çap

116 - İstiqlal qurtarmalıdır qadını.

 İstiqlal qurtarmalıdır qadını.

              *  *  *  *  *

Din haqqında bir dartışmanın sonucu:

 

* Qız dedi “Din bizə zülm edir qat-qat.”

  Doktor dedi “Ağrıyan dişi çək at!”

  Ağrı dedi “Tezdi, başını at yat!”

 

             *  *  *  *  *

 

* İslam dini qadını tarla sanar

  Qadının insan olduğunu danar

 

* Din deyər tarlanın karı ərindi

  “Allahın qazdığı quyu dərindi”

 

* Din deyər səkkiz yaşlı qız əllənər    (Ayşə-Mohəmməd)

  Doqquz yaşlı kaftar ilə evlənər*

 

 Qoca kaftar, sənə on beş, yaşı olan

 qız nə gərək? - 1910 M. İbad operası

 

* Din deyər bakirə qız etsə dava,

  Gəlinetdikdən sonra çəkin dara!      (təcavüz)

 

* Din qadının mənliyini öldürər

  Bu səbəbdəndir ki, çadra örtdürər

 

* Din istər erkək yönəldə qadını

  Yəni qoyun edə, sağa südünü

 

* Din qadına haqq verməmiş boşana

  Haqq vermiş ki, dərd əlindən eşinə

 

* Qaravaşın kəbini kəsilidir

  Yiyəsinin meylindən asılıdır

 

* Dörd qadın bir erkək üçün halaldır

  İki ərlinin cəzası zavaldır

 

* Çox qadınlı hər ev hərəmsəradır

  Başqa deyişlə fahişəxanadır

 

* Bir saatlıq siqə qadın rusbudur

  Şiə məzhəbli Məşhədin kəsbidir      <<<

  Məşhədi Rza “imam”ın kəsbidir   (Möcüz)

 

* Din haqq verməz ki, qadın qazı ola

  Qazı istər haqlı haqqını ala

 

* Kim istər insafını dinə sata?

  Qıza bir, oğlana iki pay çata

 

* İslam öldürər “ala” hər zadını

  Əsir düşmüş qeyri müslim qadını

 

* Din iki şahid qadını bir sayar

  Yəni iki gözdən birini oyar

 

* Din bilərək qadını mal tanıyar

  Qadını qullanmayanı qınayar

 

* Din qoymaz naməhrəm əli sıxıla

  Ki uyqar təkin qabağa çıxıla

 

* Qadın gərək ki, ağlını işlədə

  Çox arvadlı erkəkləri daşlada

 

* Qadın insanların ən gözəlidir

  Laylası insanlığın qəzəlidir

 

* Qadın mal deyil ki, tarla sayıla

  Boşanan zaman uşaqsız qoyula

 

* Qadın mal deyil ki, arzı etməyə

  Mal sanan istər ki, qazı etməyə

 

* Qadın mal deyil ki, çobanı ola

  Südünü sağanın qurbanı ola

 

* Qadın eşşək deyil ki, yük daşıya  (hamilə ...)

  Həm də haqlarından yoxsun yaşıya

 

* Otay yüz il öncə dini qınadı

  Nala-mıxa döyən butay sınadı

 

* Butay yüz il otaydan geri qalıb

  Çünkü geriçi Fars ağlını çalıb

 

* Geriçiliyi istibdad qoruyar

  Gəlişə bilməyən toplum çürüyər

 

* Din haqq verməz dinə qarşı mərama

  Ki adamlıq haqqı verə  madama

 

* Qadın toplumun yarı nüfusudur

  Antiqadın geriçi ulusudur

 

* İstiqlal qurtarmalıdır qadını

  Yoxsa dəyişdirməlidir adını.

15.09.2006