Çap

108 - Sekularizm yem deyil ki, dərmandır.

Sekularizm yem deyil ki,dərmandır

  (Ovlanıb-kabab olan müsəlmandır.)

1352

Sekularizmi yem təkin qullanan,

Quranın əzdiyi... qadından utan!  <<<

Sekularizmin düşmənidir quran;

Sekularist dinlərə üz döndərər,

Göksəl” kitabları göyə göndərər.

1353

Sekularist yersəllikdən yanadır,

Çünki insanın tanrısı anadır,

Niyə övladının halı fənadır?          <<<

Çünki tanrılıq insandan alınıb,

Başqa bir yazqı aşına salınıb.

1354

Sekularizm deyər qoyma xalq azsın,

Söylə öz yazqısını özü yazsın,

Köləci yazdığı yazqını pozsun,

(Dinlərin yazdığı yazqını pozsun,)

Çünki quranın tanrısı tapılmaz,

(Çünki cisimsiz yox təkin tapılmaz,)

Onsuz  onda  dəyişiklik yapılmaz.

1355

Quranın ... qadına yazdığı yazqı,

Yazılıbdır ki, uyqulaya ... Ləzgi,

Baş qaldırmaya alnındakı cizqi;    <<<

Quran edib qadını erkəyə qul,

Bu haqda ayələri vardır bol-bol.

1356

Quran haqq verməyib sorğu sorasan, (1)

Ap-açıq ayələrini yorasan,                 (2)

Dəyişməz qanunlarını burasan,          (3)

Bugünkü Türk, dini burmaq istəyir,

Çünki dinsiz dövlət qurmaq istəyir.

1357

Politikacı qadın çadra örtməz,

Örtü örtdürənin yolunu getməz,

Antiqadın-quranı reklam etməz;  <<<

Örtü örtən siyasətə qatılmaz,

Sekularizm heç bir dinə satılmaz.

(Sekularizm dinsəl bada satılmaz.)

(Sekularizm azadlığa satılmaz.)

(Demokrası da nazizmə satılmaz.)

1358

Sekularizmin düşmənini tanı,

Ki öpər Elçibəy təkin quranı,

Ki atabəyliyə sata ananı;       <<<

         Quran atabəyliyin kitabıdır,

         (Quran dərəbəyliyin kitabıdır,)

         Qadını kölə edən ərbabıdır,*

         Məhsulu çəkdirdiyi ... əzabıdır.

         *- Quranı yazdıran siniflər

1359

Yalan sümük deyil boğazda qala,

Elçibəy antiqadın idi bala,    <<<

Quranı öpdü ki, qadın qul qala;*

Dinsiz dövlət eşitçi dövlət olar,

Yoxsa qadın erkəyə ümmət olar,  (kölə)

Ümmətçi-liyi gömən millət olar.**

(Eşit hüquqlu etnik ... millət olar.)

 

Milli güc eşit hüquqluluqdadır,

Birliyin məhsulu mutluluqdadır.

Başqa deyişlə:

Mutluluq yoxsa, birlik yoxdur.

Birlik yoxsa, eşit hüquqluluq yoxdur.

 

  **- “Naəhl olana mətləbi qandırmaq olurmu?”

Sabir

Mətləb, “eşitçilik” ilə millətçilik”dənreal və bilimsəl

anlayışdır.O cümlədən Məhəmməd Əminlərin,

Elçibəylərin “millət” qavramındanyanlış anlayışları biz

Türkləri bu günə qoydu. Bütpərəstliyə son!

 

 *- MUSAVATÇILIĞIN ANTİŞÜUBİYƏ

GÖRÜŞLƏRİ.  GÜNTAY GƏNCALP

“1992-ci ildə Milli Məclisdə cümhurbaş-

qanlığı törənində and içərkən Səfəvi

simgəsi olan bir mollanın önündə Elçi-

bəyin Qurana and içməsi səfəviyətin

dirilişinə yol açırdı. ...

Modern bir ölkənin cümhurbaşqanının

Quranı o ölkənin anayasasıdır.

Anayasaya and içmək yetərlidir.”

31.03.2012

www.oyrenci.com/news.php?id=9643

 

17.04.2012       Baltacı Araz