Çap

107 - Siyasət mülkiyyət şəklindən doğar

Siyasət mülkiyyət şəklindən doğar.

    (Sekularizmi din ilgiləndirməz,)

    (Antisekularist bilgiləndirməz.)

1349

Mənə nə hər dinin neçə dalı var,  (budaq)

Hər dinin ... kölə edici malı var,

(+ Hər dinin zəhərləyici malı var,)

Arazizmin qaymaq ilə balı var;

Obalı arazizmi boykot edir,

Dinçi yazarların dadına yetir.

1350

Hər dinin varsa beş-on-yirmi qolu,

Hər qolun da neçə barmağı, yolu,

Hər yolun da bir neçə sağı, solu,

Yüzdən fazla parti qurulmalıdır,

Bu səbəbdən dinlər burulmalıdır.

 

Bugünkü Türk, dini burmaq istəyir,

Çünki dinsiz dövlət qurmaq istəyir.

1351

Hər sinfin bəlli özəlliyi vardır,   (mahiyyət)

Ya burjuvadır, ya da mülkədardır,

(Hər birinin kiçik, böyükü vardır,)

Yaxud işçidir ki, bir növ davardır,

Mahiyyət mülkiyyət şəklindən doğar,

      1- Yapıcı şəklindən “ədalət” yağar.

      2- Toplumsal şəklindən insanlıq yağar.

15.04.2012