Çap

103 - Bugünkü xəbis “lider”ləri tanı!

Bugünkü xəbis “lider”ləri tanı!

1320    (Ateist ~ Öz yazqısını yazan)

“Allah” istər erkək-Türkü qoruya,

Qul etdiyi Türk qadını çürüyə,  (Ayələrə görə)

Ateist Türkü öldürüb-sürüyə,    (Ayələrə görə)

Ağıl lazımdırsa ki, cəhli gömə,

Cahil lider gərək ağzını yuma.

1321

“Tanrı Türkü qorusun.” Deyəni at,

İnsan haqlarının düşməninə qat,

İç düşmənlərdən arın ki, kama çat!   <<<

Hər siyası bir sinfi təmsil edər,

Təmsil etdiyinin yolunu gedər.

1322

Arazizmi hansı elm gömə bilər?    (Hələ doğulmayıb.)

Arazizm cəhli beyinlərdən silər,

Arazizm cəhlin saqqalına gülər;

“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən erkək,

… Antiqadın sinifə verər dəstək.

1323

“Tanrı Türkü qorusun.” Deyənə de!

İrticanın donunu geyənə də!

İrticanın poxunu yeyənə də!

Söylə ki, geriçi kütləni bölər,   <<<

Bölünən kütlənin birliyi ölər.

1324

“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən bilir,

Bilir ki, kimin zurnasını çalır,

Bilir ki, xalqın aşına nə salır;         <<<

Antiqadın sinifin təmsilcisi,

İstəməz qurtula çənlibelçisi.    <<<

 

(Üzeyirin koroğlu operasından nə öyrəndin?)

1325

“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən kordur,

Görə bilmədiyi qazılmış gordur,

Arazizminə silahlanmış hürdür;

Gömüləcək quranın ayəsidir,

Antiqadın ayənin qayəsidir.     <<<

(Antiinsan ayənin qayəsidir.)

1326

“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən pisdir,

Antiqadın ayə təkin nəcisdir,

Xalqına cəhl aşılayan xəbisdir;  (C. aparar cəhlistana.)

Bugünkü xəbis “lider”ləri tanı!

Hər liderin sözünə uyma yanı.   <<<

 

Bu günün yarını var, / Geriçi ürünü var,

Geriçi tanınmasa, / Dinçilik sorunu var.

(Allahlıq sorunu var. / Hizbullah sorunu var.)

 

Artırıb deməliyəm ki, təcrübə etdiyimiz o cümlədən xumeynizm

kimi faşiti məktəblərə düşünsəl taban yaradan Dədə Katiblər kimi

şairlərin və Səlimlər kimi növhəçilərin çağı sovuşubdur.

Cənab Gunaz Tv oyan!

1327

Ay doxsan beş faiz sinfi kölə Türk,

(Ay doxsan beş faiz milli kölə Türk,)

“Tanrı Türkü qorusun.” Deyəndən ürk,

Yoxsa sudan çıxarıla bilməz kürk;

Türkü sekular Türk qurtaracaqdır,

Dinçi Türk dərdini artıracaqdır.

1328

“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən tülkü,

Cəhl aşılayar ki, uyuda Türkü,

Ki daşına beş faiz Türkün yükü,

Türkün Tanrısı beş faiz erkəkdir;*

Milli və sinfi kölə edən ... bəydır.

 

*- Tanrı yəni yazqı yazan.  (~ Siyası anlamı)

   Səksən beş ildən bəri Azərbaycanı Farsistanın sömürgəsi və

   Azərbaycan Türkünü Fars millətinin milli köləsi edənlər də

   Azərbaycan Türkünün yazqısını yazan satqın Türk tacirləri

   ilə onların millət vəkilləri və bürokratlarıdırlar ki, Türkün

   milli varlıqları ilə milli mənfəətlərini sinfi qazanclarına qur-

   ban verib və gəmirdikləri sinfi sümükləri üçün neçə ölkəli

   İranın ticarı bazarı ilə Fars kökənli dövlətinin (tərkib his-

   səsi kimi) sahibləri dəyərləndirib və Azərbaycanın istiqlalçı

   Türkünü mərkəziyyətçiirançı etmək üçün də müxalifət

   donuna girmiş Türk soylu federalçıların yardımı ilə təmsil

   olunmaqdadırlar. (Tanıdınmı federalist Türkləri?)

   Diqqət: Azərbaycandan Farsistana köçmüş yazqı yazan

   satqın Türklərin dışında qalan on milyon civarındakı

   Türklər də Azərbaycanın yerli Türkləri təkin milli və sinfi

   kölədirlər.

1329

“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən cahil,

Hansı sinif üçün sayılar “aqil”?

Hansı ölçü ilə sayılar “adil”?

İnsan haqları ədlin ölçüsüdür,

Laik və sekular Türk yolçusudur.

1330

“Tanrı Türkü qorusun.” Deyən adam,

Deyər quran ayəsindəki Xudam,          <<<

Haqq verməyib adam sayıla madam,   <<<

(Haqq verməyib eşitçi ola madam,)     <<<

(Yoxsa gömülər Tanrıdevər məram,)

(Məram göməni öldürtdürər ... imam,)

Quran yasallaşdırıb köləliyi,

Antiqadına sunub mövlalığı.

Antiinsana sunub mövlalığı.

02.10.2011      Baltacı Araz