Çap

96 - Söz tüfəngin ağzından çıxmalıdır.

Söz tüfəngin ağzından çıxmalıdır.

(Ma-şa-allah bizim bozqurdumuza!)   (1377-ci bənd)

(Silahlı qol sunmayıb yurdumuza,)    (Vətən kitabımdan)

(Ki savaş günü dəyə dərdimizə.)

(Umaram soy qırımı olmaz ... Xoyda,)

(İş işdən keçdikdən sonra nə fayda? – B. Araz)

1233

“Adam öldürməyə son!” deyən Arif,  (Kəskin)

Ömrünün yarısını edib heyif,

Çünkü “əlif”imi oxuyub “gilif”.

Araz deyər öldürəni öldürün!

Yəni soyumu qıranı yıldırın!

Yoxsa Türkün saqqalına güldürün!

1234

Faşist öldürəni danlayan Arif,

Xoruz təkin vaxtsız banlayan Arif,

Xəyalın yanına yanlayan Arif,

Qarabağı geri almadan öncə,

Haqqı yoxdur ki, haqq verməyə linçə.

1235     *- Bugünkü dünyada.

Arif bəyin sözü kor edən tozdur,

Haqlının sözü əyri deyil, düzdür,   (Arazizm)

Düz sözü də gərçəkləşdirən közdür.*

Söz tüfəngin ağzından çıxmalıdır,

Silahlı düşmənini... yıxmalıdır.

18.03.2011

 

        “Öldürmə haqqı” və “Məhv olsun edam!”

                    Arif Kəskin

“Məhv olsun edam” şüari öldürmə haqqının məşruluğunu

sorğulamadığı üçün siyasi süar həddində qalır və zehniy-

yət dəyişiminə yol açmir. ...

 

“Öldürmə haqqı” və “İnsan bədəninə toxuna bilmə haqqı”

mövzusu siyasət bilimi, fəlsəfə, psikoloji, sosyoloji və

antropoloji/insanşünaslıq kimi elmi/akademik bölümlərdə

ciddi şəkildə araşdırılır.

 

Ümumiyyətlə kültür, dinlər, məzhəblər, ideolojilər və

toplumların tamamının sayıla biləcək böyük çoxunluğuda

öldürmə haqqı qəbul edilir.

 

Öldürmə haqqına qarşı üsyan hərəkatı modern çağın

və qərb liberalizminin məhsuludur.

 

İranda adam öldürmə işi fəqət dövlət tərəfindən

gərçəkləşmir. Bəzi siyasi guruhlar da adam öldürür.

 

Silahlı mübarizəni qəbul etmək adam öldürmə

haqqının məşruluğunu qəbul etməkdir.

 

Hələ də Xalq mücahidləri, Cundullah, Komulə, İran

kurdistan Demokrat Partisi və Pejak kimi təşkilatlar adam

öldürmə məşruluğu əsasında fəaliyyət edirlər.

 

Bütün bu guruhların adam öldürmə fəaliyyətləri, İran is-

lam cumhuriyyətində ki öldürmə pratiyi ilə fərqlı olsa da,

öldürmə haqqının məşruluğu məsələsində müştərək

nüktədir.                                               Arif Kəskin

 

Umaram soy qırımı olmaz ... Xoyda,

İş işdən keçdikdən sonra nə fayda?      Balacı Araz