Çap

95 - İlahi rejimindən pisi yoxdur.

İlahi rejimindən pisi yoxdur.

1228

Arazizm formulə olmadan öncə

Yalan yedirilə bilərdi gəncə    (devrim gücünə)

Doluya uğraya bilərdi qönçə

Arazizminə silahlanmış Türkü   <

Aldatmaq olmaz ki, daşıya yükü

(Köləyə yük daşıdarlar.)

1229

Arazizm bilimsəl fikir yürüdüb

Bulandırılmış suları duruldub   <<<

. . .  Antiqadın ayələri bəlirdib

Din müslim olmayanı öldürübdür*

Xəndəkləri qan ilə doldurubdur**

 

*- Yəni təslim olmayanı.   (faşisti dinlərə ölüm!)

**- ... və uhud, bədr, xəndək savaşları.

(“Unutdunmu nənən çarux geyərdi?”)

1230

İrandakı rejim qat-qat vəhşidir

İlahi rejimindən çox yaxşıdır

Cahilə görə bu gərçək ekşidir    (turşdur)

Din qadına haqq verib ki, qoxuya   (çürüyə)

Haqq verməyib ki, incili oxuya

1231

Din qadına haqq verməyib ki, aza;

Seçkiyə qatmayıb ki, yazqı yaza,

Dinin bəzi qanunlarını poza.         (reform)

İlahi rejimindən pisi yoxdur

Pis olduğu haqda ayəsi çoxdur    (səhifə 414-426)

1232

Din dünyanı bölməyibdir ikiyə

Çadranı vacib qılıbdır Makıya

Öldürər çadrasız getsə Bakıya

İrandakı dinsəl rejim vəhşidir

İlahi rejimindən çox yaxşıdır.

       (Geriçiliyə son!)

 

“İlahi rejimindən pisi yoxdur.” adlı yazım

bir gözəl və dəyərli yazının yanlış sonuclan-

masına düzəliş vermək üçün yazıldı.

 

[“Siz bu filmlərə baxın və özünüz nəticə

çıxarın ki, İranda ilahi rejim hakimdir,

yoxsa şeytan hökumdardır?”- Eluca Atalı]

 

[Gəlişi gözəl hər söz göyçək deyil,    (1205-ci bənd)

Boşuna ağarmış tük birçək deyil,

Xəyalın hər ürünü gərçək deyil,

Allahın Tanrısı cahil xəyaldır,

Quran yazdıran Tanrı feodaldır.– Baltacı Araz]

14.03.2011