Çap

87 - Yazar sinfi dərdini yazmalıdır.

                     Yazar

        sinfi dərdini yazmalıdır.

Bu yazımı “Bizim yazıçılar prezident

təqaüdü uğrunda mübarizə aparırlar”

adlı məqalənin yazarı Eluca xanım

Atalıya ithaf edirəm.  Baltacı Araz

1-   Təzəkdən konfet olmaz.

2-   Xalq ilə ölkə rütbəyə satılmaz.

3-   Yaltaqlıq ilə bütpərəstliyə son!

1174  *- Qandıya qandırmaq olmaz.

Yazarlıq sözcüqlə oynamaq deyil  <<<

Hər sinfi qazanda qaynamaq deyil

Hər sinfi ilkəni çeynəmək deyil

Yazarlıq haqqın yolunu getməkdir

Haqsızlıq edəni tənqid etməkdir*

1175

Yazar sinfi dərdini yazmalıdır

(Yazar milli dərdini yazmalıdır)

Cəhalətin kökünü qazmalıdır

Çarə bulmaq peşində gəzməlidir

Yazar cahil xalqının doktorudur

Düşünsəl devriminin faktorudur

1176

Cəhlin kökünü ancaq yazar qazar

Cahil yazarın öyrəncisi azar

Xalqını azdıran sayılmaz yazar   <<<

Hər bir dərdin bəlli dərmanı vardır

Bunu anlamayan yazar “davar”dır.

177    *- Düşüncələrini çürüdər.

Yazar bilgi ilə arman paylayar

Cahil yazarlara dərman paylayar

Yaltağa man ilə yaman paylayar

Yazar düşünsəl problemi çözər

Ağıl zəhərləyən başları əzər*  <

1178

Yazar zərurətdən asılı olar

Gərəkdirdiyi dərdə çarə bular

Dərdi çözülənin sürəsi dolar

Xalqın bugünkü dərdi ... keçimidir

Mülkiyyətin geriçi biçimidir

1179

Yazar dərdin maddi kökünü bular

Kökü bulunan dərd tədavi olar

Kökündən su içməyən çiçək solar         (doğada)

Dərdin kökü sinfi sömürüdədir     (toplumda)

(Dərdin kökü milli sömürüdədir)

Sömürüçüdən yana sürüdədir   (manqurtluq)

1180

Sonuc səbəbinin yolunu gedər

(Məlul illətinin yolunu gedər)

Yırtıcı-düşmənini tutsa didər

Siyasəti iqtisad izah edər

Hər olayın kökü iqtisaddadır

Din deyər ... uşaq doğan arvaddadır

1181

Hər yazar ekonomist olmalıdır*

Çünkü dərdin kökünü bulmalıdır

Hər bir dərdi kökündən yolmalıdır

Cahil yazar kəfənini batırar  <

Dərdlərinin üstünə dərd artırar

*- Siyası iqtisaddan söz gedir.

1182          *- Diqqət!

Yazar çəlişkisiz düşünməlidir

Sinfi dünyasına daşınmalıdır

Təmizlənmək üçün qaşınmalıdır

Yazar bəlli bir sinfin içindədir*  <<<

Sinfsəl düşünən bilinçindədir

1183

Yazar oyadmasa kimsə ayılmaz

Hər yazılmış yazı, yazı sayılmaz

Oyadıcı yazı bu gün yayılmaz

Gələcəkdən qorxanyerində sayar

Yerində saydıran yazını yayar

1184

Araz özünü asılı etsəydi,

Boykotçuların yolunu getsəydi,

Geriçiliyin dadına yetsəydi,

Onda Araz da yerində sayardı,

Getdiyi doğru yolundan cayardı.

16.07.2010