Çap

85 - Devrimi el gücü gərçəkləşdirər.

Devrimi

 el gücü gərçəkləşdirər.

1143        Haçana dək?

Olmaz ki, hər şey fəda ola paya  <

Sərvət yaradan yaşamından doya

Kəndin inkişafı yerində saya

Haçana dək əkinçi ac yatacaq?

Pay verən kəndin qazancı batacaq?

Şəhər də yad malı alıb-satacaq?

1144

Kənddə məllakdır, şəhərdə burjuva

Ki milli evrimini satıb-sova  <<<

Milli devrim də onu kənddən qova

Devrimi el gücü gərçəkləşdirər*,

Mülkiyyət şəklini göyçəkləşdirər.

 

      *- Özgə yəhərləri yeniləşdirər:  <

 (Özge “lider”ləri yeniləşdirər.)

1145

Kapıtalist yapılı sinf millidir

Kəndinin inkişafından bəllidir  <

Qazancı birə bir deyil, əllidir    (Fərqə bax!)

Feodal yapılı sinf devrilməsə

İstər haqq söz deyəni asıb-kəsə.*

 

    *- “Kərtənkələ” öldürən Güntay bəy G. təkin.

1146           Haçan?

İşsiz kəndli işsiz şəhərə axır  <

Yad malı satanın əlinə baxır

Manofaktorları yandırır-yaxır

İnkişaf etməyir nə şəhər, nə kənd  <

Görəsən haçan qırılacaq bu bənd?

1147

Montaj fabrika özgəyə aiddir   <

Qısır olduğuna hər kəs şahiddir

İşçisinin işi ancaq ... təqliddir

Montaj fabrika da şəhəri çapır

Çapılan da işsizinə iş tapır

1148

Çapılır yudumun kəndi şəhəri  <

Qoyma yeniləşdirələr yəhəri

Devrimçi gücə dönüşdür qəhəri

Milli-demokratik devrimə yön ver

Feodal yapılı düzənə son ver!  <<

05.07.2010