Çap

83 - Hansı məktəbin haqqı var yönəldə?

Hansı məktəbin haqqı var yönəldə?

  Görəsən kim sekular xalq yaradır?

     İrticanın meydanını daraldır?   

           (Cavab: Arazizm.)

1125

Allah yaradmış isə bu cahanı

Allah göndərmiş isə bu quranı

İstər quran yönəldə bu dünyanı

Hər məktəp istər dünyanı yönəldə

Yoxsa məntiq də uğradar lənətə*

      *- Çəlişkili düşünməyə son!

1126

Quranın Tanrısı erkək soyludur  <

Bu səbəbdəndir ki, erkək xuyludur

Tam o feodal təkin ki, köylüdür

Vəhşi adamın haqqı “var” ki, dövə  <

Ki döydüyü arvadı onu “sevə”

1127        *- daşqalaq ...

Quranın Tanrısı antiqadındır

Ərinin dörddə biri arvadındır  <

Dört arvadlılıq haqqı qavvadındır

Azqın erkəkin haqqı “var” ki, aza

İki ərli arvadlarına ... “qıza”*

1128

Quranın Tanrısı haqq verməz qula

1- Ki qadın haqlarından yoxsun ola

2- Kölə də köləliyi doğru bula

Sömürüçünün haqqı “var” çürüdə

Ədalətə karşı höküm yürüdə

1129     *- asimilə, “integrə”

Quranın Tanrısı yazqı yazdırar

Qurana karşı yazqını pozdurar*

Baş qaldıranın kökünü qazdırar

Sömürgəçinin haqqı “var” əridə*

Ağılı öldürə, cəhli dirildə

      *- Bugünkü Əfqanistanın ana yasasına baxınız!

1130

Quranın Tanrısı cəhlin özüdür  <

Su içdiyi yer bulağın gözüdür

Qotur etdiyi matmazel qızıdır

Manqurt edənin haqqı “var” qandıra

Öz qızını da ... oduna yandıra

1131

Doğanın “Tanrı”sı qurandadır, bək!

“Doğabilimi”niedib ona yük

Ki Qalilələri öldütdürə duk

Cahilin haqqı “var” bilgin öldürə  <

Bilimi ağlada, cəhli güldürə.

20.02.2010