Çap

75 - Avrupanı sol sənayeləşdirdi.

     Avrupanı

sol sənayeləşdirdi.

Az şey gözə təpilər,

Çox şey yerə səpilər,

Yazmasam biliklənməz,

Var-dövləti çapılar.

 

    (Min ildən bir belə kitab yazılar,)

      (Yazarı ölmədən öncə əzilər.)

1067

Xalqın istəyini yasa bəlirdər

Yasanı dövlət beynində əridər

Yasanın buyruqlarını yürüdər

Dövlət dövləti qurduran meyildir

Badımcan “saxlamaq” üçün deyildir

1068

Dövlət xalqın vergisindən bəslənər

Yeyib-içib-yatan dövlət paslanar

Başı daşa dəyən dövlət uslanar

Yurdunu çapdıran dövlət döyülər

Anafabrika qurduran sevilər

1069

Dövlət büdcəsini vergidən sağlar

Ana fabrikasız milli güç dığlar

“Özgə gücü ilə bəy duran” dağlar*

Dövlətin həm pulu, həm də beyni var

Nədən özgə çobana edir davar?

 

     *- Həm satır, həm də ki, hörmət diləyir!

 

1070          *- Diqqət!

Büdcə dövlətin əlində toplanar

Ana fabrika olmasa yıpranar

Çünkü montajçı firmaya qaplanar

Yazqı yazdıran ağır sənayidir*

Yadan asılı olan ənayidir

1071

Çapılan yurdunu dövlət qurtarar

Yoxsa gedər dağda qoyun otarar

Qurtarıcı dövlət taxtda oturar

Yabancı sərmayə girsə ölkəyə

Milli iradəni itər kölgəyə

Diktatorluq haqqı verər tülküyə

 

Torpağımız paylanır, milli var-dövlətimiz

çapılır,

milli qeyrətimiz, milli moralımız öldürülür,

boykot etdiyi arazizmi cəhl ilə rüşvətə satır.

 

Bəxtiyar Müəllim, Sabahımız hara gedir?

      Aldadıcı “müxalifət” nə edir?

1072

Dövlətin əylənməyə parası var

Dövlətin bəslənməyə parası var

Dövlətin pislənməyə parası var

Dövləti sapdıran tacir sinfidir

O sinfin qazancı ilə kefidir

1073

Taciri sağçı kəsim təmsil edər  <

Pis yoxdur sol qılıflı sağçı qədər*

Solçu öz xalqının yolunu gedər

Avrupanı sol sənayiləşdirdi

Asiyanı sağ ənayiləşyirdi.  <<<

 

     *- Rusqulu sol qılıflı sağçı Heydər

15.01.2010