Çap

69 - Utanmaz deyir: quran “el səsidir”!

       Utanmaz deyir:

     quran “el səsidir”!

991         *- Tarix danmazş

Öncə Zərdüşün batağına batdıq

Yəni ana-bacımız ilə yatdıq

Sonra tarıxın çöplüyünə atdıq*

İslam ana-bacımızı qurtardı

Öz düşüncə məktəbində otardı

992

İslam qadın sinfini tarla sandı

Qadının insan olduğunu dandı

Erkək ilə eşitlik haqqı yandı

İslam qadını erkəkə qul etdi

Min dörd yüz il ömürü heçə getdi

993

Mədəniləşdiqcə keçmişi gömdük

Çünkü eyni anadan biz süd əmdik

Nədən islam kültürünə göz yumduq?!

İslam kültürünü də gömməliyik

Eşitliyin südünü əmməliyik

994

İslam kültüründən insan utanır,

Eşitlikdən yana Ehsan utanır,

Qurandan danışan lisan utanır.

Utanmaz deyir: “Quran el səsidir,”

“Kültürümüzün tərkib hissəsidir.”

995

Hansı tarix zülümün tarixidir?

Haqq yolunda ölümün tarixidir?

Cəhli gömən bilimin tarixidir?

Zülümün tarixi din tarixidir  <

İnsafın tarixi kin tarixidir*

      *- İntiqam tarixi.

    (Özgürlük)

(sinfi savaşın kanalından keçər.)

996

Utanmaz deyir: “Şaxsey-vaxsey deyin!”

“Dini qorumaq üçün ... kəfən geyin!”

(~Qadın sinfinin haqlarını yeyin!)

Araz deyər yaşadma lənətləri,

Zülümə qulluq edən sünnətləri.

997    Elə ifşa et ki, çarə bulmasın.

Qurandakı din tam antiqadındır.

Şeriətin sunduğu din modundur,

Şəriəti yumuşaldan budundur.

İki “eşşək”in arpasını bölən,

Oxusa anlayar nə deyir quran.

28.11.2009