Çap

63 - Qurandan yana faşistin özüdür.

Qurandan yana faşistin özüdür.

  Yadın haqqını öldürən faşistdir.

942

Hansı avrupalı politikaçı?

Allahdan danışır ay qardaş, bacı!

Hansı Türk edir Allahın mühtacı?

Allah vermədiyi haqları verməz  <

Ağıllı, düşmən üçün sinə gərməz

943

Quran yasallaşdiribdir zülümü  <

Mif ilə cəhlə satıbdır bilimi

Pozub mədəniyyətimi, dilimi

Tümrüs anamın igit qızı bala

Müsəlman olubdur ki, təsilm ola

944

Quranda yoxdur bilimsəl həqiqət

Qurandan qaynaqlanır həm şəriət

Həm də dinsəl ürfan ilə təriqət

Quranı çökdür ki, təriqət çökə

Qoyma din xalqımın belini bükə

945

Quran haqq verməyib sərbəst düşünəm

Dinçilikdən dinsizliyə daşınam

Kirlədibdir ki, bir ömür qaşınam

Quran demokrasının düşmanıdır  <

Həm də düşmənlərinin şişmanıdır

946

Quran deyər fiyatı ödənməsə

Kölə sayılar satın alan kəsə

Ki haqqı var baş qaldıranı asa

Quran köləçi sinfin kitabıdır  <

Qurandan yana kimin əshabidir?

947

Köləyə, qadına, həm də aydına

Haqq verməyən Allah çatmaz dadına

Ancaq ağıllı yetər muradına

Qurandan yana faşistin özüdür  <

Bu söz insan haqlarının sözüdür*

 

       *- İnkar edə bilən varsa buyursun!

948

Kim oyadar? Aydın sərbəst olmasa

Kim güclənər? Qadın sərbəst olmasa

Kim qazanar? Budun sərbəst olmasa

İnsan haqlarının düşməni islam

Qoyun yetişdirər ki, sağa çoban  <

949   *- Səbəbi bilinməyən dərd çözülməz.

Türk oynayır Farsın çaldığı saza

Ərəb dini aşılayan ... avaza         (muğam ...)

Bu səbəbdəndir ki, çıxmayır yaza*  <

Dost-düşmənləri tanıtmaq gərəkir

Tanımaq üçün bax gör nələr əkir?

Baltacı Araz