Çap

61 - Sosializm insanlığın məktəbidir.

Sosializm

 insanlığın məktəbidir.

928              *- Deyilmi?

Sosializm insanlığın məktəbidir

İnsanlıq ədalətin səbəbidir

İnsansevərlik məzlumun dəbidir

Sosializm insanlığa qulluq edər

Çünkü kommunizmin yolunu gedər

(Yırtıcı düşmənihər rejim didər)*

929

Kapitalizm hər kəsi dərdə salar

Çünkü insanlığı əlindən alar

Bir-birinin ətini yemək qalar

Kapitalizm işçini kölə edər  <

İşgücü alan sinfi dələ edər

930

Sosializm zülümün kökünü qazar

Çünkü eyibsiz ana-yasa yazar

Kölə edici qanunları pozar  <

Sosializm mülkiyyət şəklindən doğar

Özəl mülkiyyət işgücünü “sağar”

931           *- “El gücü, sel gücü”

Sosializm deyər (1)araç vətənindir

(2)Fərdi işgücünün karı sənindir

(3)kollektivgücün karı düzənindir

(4)Vətən aracını kolxoz qullanar

Yıpranma xərci dövlətə yollanar

932

Sosializm (5)məskən xərcini ödəyər

(6, 7)Təhsil və dərman xərcini ödəyər

(8, ...)Yetim övladın xərcini ödəyər

Sosializm eyipsizdir ki,güclüdür

Uyqulamaq istəməyən suçludur  <

      (Kiş və mat)

933

Sosializm burjuvanı da qurtarar

Çünkü onu da özünə qaytarar

Sosializmin dəyərini artırar

Kapitalizm sömürüçü yaradar

Sosializm “ilkin kommunu” aradar

934

Sosializm sömürüçü düşmanıdır  <

Gəlişmiş toplumların dərmanıdır

Ki hər biri dünya qəhrəmanıdır

Neçə dövlətli geriçi Turana

Burjuva devrimi lazımdır ana.

      (Sənayedevrimi)

02.09.2009    Baltacı Araz