Çap

56 - “Aydın”ı geriçi xalqıma yazıq!

       “Aydın”ı geriçi xalqıma

        yazıq!

888

“Türk” and içib ki, özünü saymaya

Arazizmini xalq içrə yaymaya

Getdiyi geriçi yoldan caymaya

Özünü saymayanı kimsə saymaz  <

Xalqının səsini dünyaya yaymaz

889

Fars qiyamına qadın da qatıldı

Qadınsız bizim may “çöp”ə atıldı*  (utandım)

Çünkü arazizmi cəhlə satıldı**     (sağçı satar.)

Aşa salınan şey çıxar qaşığa

Ağlını söndürən çıxmaz işığa  <

      *- 22 may 2006

     **- Arazizm tam anlamı ilə milli-demokrat

         siniflərin ideolojusudur.

         Ələşdirə bilən var isə buyursun!

 

         (Tez də vardır ki, antitezi yodur.)

890

“Türk” hələ diktator lider istəyir

Diktator ürətən “pedər” istəyir

Geriçini özü qədər istəyir  <<<

Fars özünə demokrası istəyir

Bu səbəbdən dünya Farsa baş əyir

891    (Hər gün 17 kərə oxuyun!)

Fars ağıllıdır ki, Türkü sömürür

“Türk” ağılsızdır ki, sümük gəmirir,

Qurtarıcı ağlına üz çevirir

(Çünkü arazizminə üz çövürür)

Dünya sömürüçü Farsdan yanadır

Çünkü manqurtluq ilə biganədir

892

Arazın adını kimsə çəkmədi

Ürətdiklərini kimsə əkmədi

Ölçüb-biçdiyini kimsə tikmədi

Demək ki, Araz “Türk”ə lazım deyil

Məndə də yazmağa qalmadı meyil.

 

                    Qatillərə lənət!

               Siz sağ, mən səlamət.

    26.06.2009