Çap

53 - Deyirəm hər diktatorluq pis deyil.

Deyirəm hər diktatorluq pis deyil.

Kommunist həm adildir, həm yurdsevər,

Bu səbədən xalqı edər bəxtəvər.

(Kommunizmi hədəflərində ara,)

(Sosyalizmi ana-yasada ara,)

(Qanun pozan icraçını çək dar!)

 

“Kommunistlərin haqlı olduqları bir şey var idi, o da şərqin

istibdad kültürünü devirmək. Bu istəklərində haqlı olsalar da

özləri daha qəddar bir istibdaddan yanaydılar: Proletar dikta-

torluğu. ... Əslində kommonizm və faşizm mahiyyətçə eyni

şeyolmuşlar.”            07.01.2009  Güntay Gəncalp

865

Deyirlər kapitalisti ölkədə

Haqqın yarısın verərlər tükədə

Ki siyası savaş “qala” kölgədə

Deyirəm feodal yapılı düzən

Deyər vergi verməlidir lüt gəzən

866

Deyirlər vurmazlar boyun əyəni

Dara qısnasan haqqını yeyəni

Öldürər ki, gömə kəfən geyəni

Deyirəm harda kəsinləşsə savaş

Orda kapitalistlər kəsərlər baş

867

Deyirlər silah yeyəcək deyildir

Silah yapdıran ən böyük qatildir

Bu gizi bilməyən Güntay cahildir

Deyirəm hər kapıtalisti ölkə

Silah yapır ki, insan qanı tökə  <

868         *- Çünkü diktatordur

Deyirlər kapitalizm diktatordur

Çünkü gözədən su içən qoturdur

Qotur ürətib-daşıyan motordur

Deyirəm diktator haqq verməz nasa

Kollektivləşdirməyi qoya səsə*  <

869       *- Kimin xeyrinə ...?

Deyirlər kapitalizmin ordusu

Qoymaz kollektivləşə bir kərdisi  <

Yoxsa öldürər ki, qala gövdəsi

Deyirəm öldürərlər xain iti

Ki qoruna kommunun mülkiyyəti

870    * Marksizmin sosyalisti.

Deyirlər insanlığı satmaq mandır

İşçi öz kişiliyini satandır

Burjuva zəli təkin qansorandır

Deyirən sosyalisti bir düzəndə*

İnsanlıq satılmaz ki, ola bəndə

871

Deyirlər ədalətdən rifah doğar

Rifahın buludundan düzlük yağar

Rüşvət istəyən səsi tutub-boğar

Deyirəm rüşvət yeyənləri öldür

Sosyalizmin nə olduğunu bildir.

 

(Biz hələ sosyalizmə düşünmürük.)

26.01.2009