Çap

51 - Deyirəm çeynənilən şey atılar.

           Deyirəm

   çeynənilən şey atılar.

849    “Şərti şumda kəsərlər”

Deyirlər gəlin istiqlal alalım

Milli dövləti qurmağa dalalım

Sonra başqa havaları çalalım

Deyirəm laik dövlətdən söz gedir

Kim laik düşüncəni boykot edir?

850   *- Söndürmə dövrü bitməkdədir.

Deyirlər düşmənin silahı dindir

Dinsizə qarşı bəslədiyi kindir     (Arazizmə qarşı)

Yəni dini yandıran odu ... söndür*

Deyirəm dinsizlik baş alıb-gedir

Kim xalqı laik və sekular edir?

851   *- Rusyada, Çində ... gəlmədimi?

Deyirlər mollasız su gəlməz arxa*

Fitvadır ki, hərəkət verər çarxa

(Molla qoymaz cəhlin evini yıxa)

Deyirəm bitdi tutuluq dönəmi  <

Üzə çıxıbdır ağılın önəmi

852          **- Diqqət!

Deyirlər din də azad olmalıdır*

Siyası tütəyiniçalmalıdır

Vergilərdən xərcini almalıdır

Deyirəm din haqların qatilidir**

Qatilsevər, xalqımın cahilidir

 

      *- Ki, dinsiz fərd ilə laik (dinsiz) dövlət öldürə.

853

Deyirlər cahilin evini yıxma!

Qadın ilə ... aydına arxa çıxma!

İdeoloju açısından baxma!

Deyirəm kommunist sosyalizm istər,

İdeolojik istək varsa göstər!

854

Deyirlər “Tacir sinfi laik deyil,”

“Qarısında da dinə vardır meyil,“

“Gəl bu “ortaq” malın önündə əyil!”

Deyirəm geriçilikdən nə gördün?

Ki adaxlına böylə corab hördün!

855      *- Hər siyası bir sinfi tmsil edər.

Deyirlər “laik” sözcüyü saqqızdır

Əlli dördün sevgilisi doqquzdur   (M. və Ayşə)

Qurban veriləcək din deyil, ... qızdir*

Deyirəm qaşımasan üzə çıxmaz

Oyadmasan cəhlin evini yıxmaz

856   (Oğru deməz ki, oğruyam.)

Deyirlər biz detaylı danışmarıq

Bizi tanıdan işə qarışmarıq

Tanınmamamız üçün yarışmarıq

Deyirəm siz ancaq vədə verərsiz

Aldananın meyvəsini dərərsiz.   <<<

19.02.2009