Çap

50 - Deyirəm Araz xaricəli deyil,

            Deyirəm

    Araz xaricəli deyil,

  Geri qafalı Orucəli deyil.

841   *- Budur birliyin təməl daşı.

Deyirlər istiqlal hər sinf üçündür,

Diktatorluk heyvanı kef üçündür,

Demokrası əzilən teyf üçündür.  <<<

Deyirəm həm milli, həm demokrat ol!*

Çünkü birləşməz düz ilə əyri yol.

842

Deyirlər kütlə zülm əlindən bıxar

Bezdirən rejimi yıxmağa qalxar

Rejimi yıxan kütlə ... ələ baxar

Deyirəm kütlə qolunu qullanar

Siyası yol göstərməyə yollanar

 

      *- Gövdənin quyruğu yox ki, başı ol!

843   *-Devrimin hədəfi unudulmaz.

Deyirlər kütlə yenə də qalxacaq

Rejimin duzaqlarını yıxacaq

Axıdılan qanı ... hara axacaq?   <<<

Deyirəm qandakı istəkləri qan

O qanlara ana yasada ver can*

844       *- Deməyin demədilər.

Deyirlər say gör neçə tacir ölüb?

Neçə evsiz qalan müstəcir ölüb?

Neçə yıpranan yoxsul əcir ölüb?

Deyirəm hər savaşda yoxsul ölər

Qanun qoyduran sinfin üzü gülər*  <

845           Niyə? Haçana dək?

Deyirlər əzilən sinf həm qadındır

Həm də düşüncə ürətən aydındır

Rifah ancaq tacir ilə lordundur*

Deyirəm iki qanadlı quş uçar

Rifahsız istiqlal qana yol açar  <

846        *- Diqqət!

Deyirlər rifah istəyən könlümdür

Rifah qalıblaşmış genəl anlam-dır*

Bəlirdən ölçü qoruyan önləmdir

Deyirəm atalar da deyərdilər

Ordu ilə işçi eşdəyərdilər

847

Deyirlər din qadının düşmənidir

Aydınladan aydının düşmənidir

Çağdan yana yurdunun düşmənidir

Deyirəm haqq verilməz ki, alınar

Düşmənsevərin ağzına çalınar

848

Deyirlər ideoloju yürütmə:

Yəni dərdlərin kökünü bəlirtmə,

Dondurulmuş beyinləri əritmə.

Deyirəm beyin düşünmək üçündür,

Yarına plan qurduran bu gündür.

18.02.2009