Çap

35 - İnsanlıq solçuluğun ölçüsüdür.

    İnsanlıq

  solçuluğun ölçüsüdür.

İnsanlıq milli və sinfi sömürünün düşmənidir.

 

Sağçı duyğulandırar ki, ovlaya

Bilikləndirməz ki, sora tovlaya

 

Araz xanxanlığın kökünü qazdı,

Araz şovenizmin kökünü qazdı,

Türkün yaza bilmədiyini yazdı.*

 

*- Tənqid edə bilən varsa buyursun!

     (Bilimsəl, detaylı və sistəmli tənqiddən söz gedir.)

661

Deyirlər sağçılar dərdə düşüblər

Ki niyə solçular coşub daşıblar?

Xalqı oyadan qoşmalar qoşublar?*

Deyirəm yazır ki, tənqid edəsiz

Yoxsa göstərdiyi yolu gedəsiz

 

   *- Həm də bilimsəl, fəlsəfi, siyasi, hüquqi, iqtisadi, ...

662

Deyirlər eyib arayan olmayın;*

Demək ki, işə yarayan olmayın

Bitli saçları darayan olmayın

Deyirəm eyibini vur üzünə

Eyibini bilən gələr özünə

 

  *- Ölüləri öz hallarına buraxın ki, kəfənlərini batırsınlar.

663

Deyirlər müslimə ərini söyər

Söyülən müslim arvadını döyər

Boşadığı zaman uşaqsız qoyar

Deyirəm müsəlman yapıcı olmaz

Döyüb-söyməkdən başqa çarə bulmaz

664

Deyirlər islam təhqir məktəbidir

Bu səbəbdən müsəlman əsəbidir

Yıxıcı edən dini, məzhəbidir

Deyirəm müsəlman öz düşmanıdır

Özünə gəlmək onun dərmanıdır

665

Deyirlər müsəlman gəlməz özünə

Uyar xət verən dininin sözünə

Yalan söyləyər adamın gözünə

Deyirəm yalançı edən Allahdır

Allah tacirdi ki, kölgəsi şahdır

666    *- Boykotçu Günaz Tv təkin.

Deyirlər sanma yalançı cahildir

Gördüyünü danan insan qatildir*

Yoxu var sanan düşüncə batildir

Deyirəm hər yalanda bir hədəf var

Sanmayın ki, yalançıda şərəf var

667

Deyirlər qısqanc adam yalan deyər

Keçici qazanc üçün hər p... yeyər

Özündən utanan haqqa baş əyər

Deyirəm vicdan əzabı çətindir

İç dünyan cəhənnəmin cənnətindir

668

Deyirlər heyvanın insafi olmaz

Özündən güclünün hərifi olmaz

İnsafsız adamın şərəfi olmaz

Deyirəm şərəfli edən insafdır

İnsafsızın sözü içiboş lafdır

669

Deyirlər suçlu adam çamır atar

Çamır atan insanlığını satar

Sanmayın ki, insafsız kama çatar

Deyirəm haqlı haqqına yetişər

Haqlıya vurulan yara bitişər

670

Deyirlər özgəyə quyu qazmayın

Rütbə üçün yolunuzdan azmayın

Xalqın əxlaqiyyatını pozmayın

Deyirəm insanlığı qoruyan var

Suvarılmayan yerdə quruyan var

671      *- 470-ci bəndə baxın!

Deyirlər şahçıydı sağçı ... Mədarı*

Halbuki, solçuydu Türkün lideri

Pişəvərisi, əmoğlu Heydəri

(Məşrutiyyətə xət verən Heydəri)

Deyirəm həm sağçı Türk, həm Rus, həm fars,

Birləşib-dedilər solçu Türkü as!     (1946-da)

672

Deyirlər Türkü sağçı Türk azdırdı

Rusya qazdıran qəbiri qazdırdı

Solçu Türk yazan yazqını pozdurdu   <<<

Deyirəm gərçək türkçü solçumuzdur

Çünkü insanlıq bizim ölçümüzdür.

 

Sağçı duyğulandırar ki, ovlaya

Bilikləndirməz ki, sonra tovlaya

 

İnanmasanız, ... Mustafa Kamaldan,

... Mirzə Fətəlidən, ... Məhəmmədəmindən,

Üzeyirdən, Mirzə Cəlildən, Sabirdən, Möcüzlər

ilə bugünkü bənzərləri solçulardan sorunuz!

 

Türkün bu günə dək solçudan başqa “qonaq

qabağına qoyulacaq” ideoloqu və lideri olmamış.

09.11.2008