Çap

25 - Pişəvəri milli-kommunist idi.

              Pişəvəri

      milli-kommunist idi.

(Farsın “tudə” hizbi şovenist idi.)

470      *- Sağçı Türklərdən qorxur.

Çağdaş Fars şəriətin kökün qazır

Şəriətə qurban verən Türk azır

Şəriətmədarı peşində qəzir

Bu səbəbdəndir ki, Türk Türkdən qorxur*

Qorxusundan qurumlanmayır, qoxur.  <

 

      *- Deyilmi? Ehməd bəy Obalı!

 

“Bu ordunun (1946-nin Azər ayında otuz

mindən çox Azərbaycan Türkünü öldürən

Fars ordusu – Araz) qarşısında o zaman

Təbrizin baş mollası olan Şəriətmədarı

qurban kəsdi.”          Güntay Gəncalp

471

Türk deyir təcrübələrdən dərs alma!*

Sınanmış dinə qarşı zurna çalma!

Uyuyanları oyadmağa dalma!

Ki yazqı yazdıra ... nisa surəsi

Dəyişməyə xalqın dinsəl törəsi

 

      *- Fars faşizminə bir ömür uşaqlıq etmiş

ayətullahmir KazımŞəriətmədarının

sönmüş təndirini qızdıran Günaz Tv-

mizdən söz gedir.

472    (Din siyasətdən qovulmalıdır.)

Bal-bal demək ilə ağız dadlanmaz

Kirlərdən arınan toplum bitlənməz

Dinə haqq verən devrimçi adlanmaz

(İranbaycançı Türk milli adlanmaz)

Reformist sərbəst edər geriçini

Ki zəhərləyə bilə ... seyirçini*

 

      *- Deyilmi? Əhməd bəy Obalı!

473

Kommunist feodalizmə qarşıdər

Rəiyəti malik etmək işidir

Bu iş gəlişməyın təməl daşıdır

Kommunist mülkiyət sorunun çözər

Görəsən kim töhmət peşində gəzər?

 

Deyirlər milli məclisimizdə molla da var idi.

Doğrudur, çünkü:

Molla “hə” dedi ki, məclisə girə

Haqq verməyə qadın ilə rəşbərə

   (Təcrübələr şəhid qanıdır.)

474

Pişəvəri milli-kommunist idi

Bu səbəbdən yerləri bölün dedi*

Yerə əl qoyan xalq qurtardı yurdu

Kommunist feodalizmə son qoyar**

Sonra kollektivçi fikiri yayar.

 

     *- O zaman kəndili toplumun %80 rəiyyət idi.

   **- Sağçı (sağçılığına sadiq qaldığı təqdirdə)

         feodalizmi devirərmi?      

                      11.08.2007