Çap

21 - Çağdaş Türk demokrası aşiqidir.

    Çağdaş Türk

demokrası aşiqidir.

428

Demokrası hökumət formasıdır

Ürətici toplumun qaydasıdır

Yaxşı olduğu onun faydasıdır

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

429

Demokrası çağdaşlığın dinidir

Fikir ürətənlər onun beynidir

Beyni təkin hər şeyi də yenidir

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

430

Demokrası sağlam üst yapı yapar

Hər şey öz qayda-qanununu tapar

Deyər işlə, işlət, karını apar

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

431

Demokrası deyər sərbəstcə düşün

Ürətici yetişdirməkdir işin

Düşünün ki, ürətin, yazın, qoşun

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

432

Demokrası özgürlük haqqı verər

Düşüncənin əlinə çaqqı verər

Təhqirə yox, tənqidə yetqi verər

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

433

Demokrası haqq tanıyar ürəyə

Eyni haqları verər hər bireyə

Fərq qoymaz qadın ilə erkəyə

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

434

Demokrası qoymaz kefinə dəyə

Azınlığa haqq verər sözün deyə

Çoxunluğun hökümünə baş əyə

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

435               (luğaz ~ lağ)

Demokrası etiraz haqqı verər

Döyməyə çənə-boğaz haqqı verər

Sağlam formada luğaz haqqı verər

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

436

Demokrası hər quruma haqq verər

Çamır atmayan yoruma haqq verər

Qurum yaradan duruma haqq verər

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

437

Demokrası göstəri haqqı verər

Xalqı oyadan haqqı qayğı verər

Dövlətə qarşı çıxan xalqı verər

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

438

Demokrası haqq verər hər grevə

Dövlətə haqq verməz ki, girə evə

Patrona deyər ki, razı et sevə

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

439

Demokrası edam haqqı verməyib

İşkəncəyə yaşam haqqı verməyib

Siyası üçün dam haqqı verməyib

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

440

Demokrası ağılın məhsuludur

Mədəniləşməyin ilkin yoludur

Disiblindən yana sinfin quludur

Çağdaş Türk demokrası aşiqidir

441

Laik dövlət bu nədənlə sapılmaz

Anayasası dinçiyə qapılmaz

Çünkü dinsəl ilkə onda tapılmaz  <<<

Çağdaş Türk layikliğin aşiqidir.

18.09.2005