Çap

17 - Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır.

           Siyasətdə dinçi Türk

                Fars malıdır.

     (siyasətdə dinçi ~ hizbullah)

 

Şeyx Məhəmməd Xiyabani ümmətçi olduğu üçün

millətçi və dolayısı ilə azərbaycançı deyildir.

Azərbaycanın adının könünü qazmaq üçün “aza-

distançı” olmalı idi ki, Azəbaycanın istiqlalı ilə

bütövləşməsinin önündə maniə törədə ki, ...

 

Hər siyasətin yarısı gizlidir,

Gizləri kəşf edən açıq gözlüdür.

 

“35 milyon” adlı “Gamoh”çu sayt deyir:

“... Həsən Ərk ..., o şərəfsiz komunist ki, bir

zaman “Qızların çadrasızlığı bizim dəvamlı-

lığımızın səbəbidir” adlı tezi ilə hamını qey-

rətsizliq və namussuzluğa çağırırdı. ...”

10.06.1384

 

Yeri gəlmişkən xatırlatmalıyam ki, milli televiziy-

mız Günaz Tv-dəki çıxışlarında dəfələrlə Pişəvə-

ri təkin milli kommunistlərimizi “Rus casusu” də-

yərləndirən və ağız dolusu “şərəfsiz kommunist-

lər” adlandıran Güntay bəy Gəncalpın cəhlindən

doğan insafsızlığı da unutmayalım. Yazdım ki, ta-

riximizdə səbt ola. (Araz olmasaydı şər atardılar.)

 

377   *- ... Antiqadın və antiinsan din.

Dinçiyə ən müqəddəs inac dindi*

Millətçi üçüm din deyil ki, gendi   (qan, soydaşlık)

Soydaşına zərərli dindən döndü     <

Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır

378           Deməyin demədilər

Fars Türkü hizbullah edir qullana

Milli savaşın içinə yollana  <

Ki demokratlar eşigə tullana

Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır

379

Dinçı Türk istəməz İrandan qopa

İrticaçi Qumu itirməz tapa

Kütlə qazanmaq üçün yeyər zopa  <

Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır

380

Dinçi Türk otayı da satar Quma

Çünkü məclisinə yön verən forma

Dinə haqq verməz ki, ağzımı yuma

Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır

381

Dinçi Türk döyülür ki, ad qazana

Sahib çıxmaq üçün əli uzana      (Milli hərəkətə)

Hizbullah öldürməyirlər, gizlənə

Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır

382          *- Çöhrəqanlı təkin

Dinçi Türk çox vədələr verə bilər

Zamanı gəlincə taxtadan silər

Yaxud qarışdırar, küsər, əkilər*

Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır

383     *- Bugünkü “Gamoh” təkin

Dinçi Türk bilikləndirməz ki, minə*

Ərbabı harda desə orda enə

Gərəkirsə yurdunu sata dinə

Hizbullah Qum və Xorasan malıdır.

21.09.2005