Çap

15 - Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir

           Molla qardaş

      insaf da yaxşı şeydir

362

İslam haqsız yaşadıb dərdə salıb

Farsa milli kölə etməyə dalıb

Baş qaldıranların canını alıb

Yurdumu çapdırıb ki, geri qalıb

Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir

363         (Surə 30, ayə 22)

İslam dini şovenisti bir dindir

İşqalçı dini olduğu aydındır

İstiqlal haqqından yoxsun qadındır

Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir

364

İslam dini kökündən geriçidir

Dörd nikah, çox siqəçi qarıçıdır

Nəsiminin qatili dəriçidir

Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir

365

İslam zalımın dünya baxışıdır

Qadına pis şey erkəkə “yaxşı”dır

Dörd arvad haqqı verən din vəhşidir*

Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir

*- Dörd arvad haqqı verən din vəhşidir.

    Talaq haqqı verməyən din vəhşidir.

    Uşaq haqqı verməyən din vəhşidir.

    Yazqı haqqı verməyən din vəhşidir.

    Tənqid haqqı verməyən din vəhşidir.

366

İslam çağ dışı yaşam üsuludur

Geriçilik islamın məhsuludur

Çağdaşlaşmaq gəlişməyin yoludur

Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir

367

İslam haqq veribdir ancaq özünə

Ki yalan deyə məzlumun gözünə

İnanma yalançı dinin sözünə*

Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir.

*- Surə 65, ayə 12.

*- Surə 2,   ayə 29, 57.

*- Surə 20, ayə 32.

*- Surə 67, ayə 5.

*- Surə 22, ayə 65.

*- Surə 14, ayə 33, 32.

*- Surə 25, ayə 46, 62.

*- Surə 16, ayə 68, 69, 79, 80, 81.

*- Surə 42, ayə 33.

*- Surə 17, ayə 12.

*- Surə 2, ayə 164, 13.

*- Surə 8, ayə 31.

368

İslam haqq verməyib, molla neyləsin?

Nə yaxşı mollalığı tərk eyləsin

Yoxsa tərk etdirən devrim diləsin

Milli-demokrat olmaq yaxşı şeydir.

18.10.2005