Çap

11 - Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir.

      Çöhrəqanlı

  ağıllanmaq istəmir

316

Ay Mahmıd bəyin “məzlum Türk elləri”

“Üzü yanmış, qabar çalmış əlləri”

“Keçisi, ulağı, quru çölləri”*

Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir

 

*- Televizyon çıxışından alındı.

317        (Dəvəni hıxlayarlar)

Çöhrəqanlı lider olub, yuxlaya

Türk ellərini biliksiz saxlaya

İstədiyi yerdə xalqı hıxlaya

Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir

318        (Surə 2 ayə 223)

Çöhrəqanlı islamı adil sanır

Qadını tarla sandığını danır

İnsan sayılmayan qadın utanır

Çöhrəqanlı uyqarlaşmaq istəmir

   (Surə 3 ayə 14)

319           (Surə 9 ayə 5)

Çöhrəqanlı qoruyacaq islamı*

Ki qurtara bilməyələr madamı

Siyasətdən dini qovan adamı

Çöhrəqanlı çağdaşlaşmaq istəmir

 

*- İslam məntiq ilə yox,

    silah ilə qoruna bilər.

320

Çöhrəqanlı sanmasın Xumeynidir

Ümmətçilik baxımından eynidir

Görəsən ümmətçi edən beynidir?

Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir

321

Çöhrəqanlı hələ şəriətçidir

Yəni hər şeydən öncə ümmətçidir

Kapitalisti məktəb millətçidir

Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir

322

Çöhrəqanlının əskiki bilikdir

Çağdaş kamuoyundan qafillikdir

Siyası dinçilik geriçilikdir

Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir

323

Çöhrəqanlı deyir ki, ümmətçi qal.

Səttar, Məmmədəmin, Mustafa Kamal

Siyasətdən dini qovdular dərhal

Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir

325

Çöhrəqanlı demokrasıdan qorxur

Demokrası haqda sözləri burxur

Dinini siyasət içinə soxur

Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir

326

Çöhrəqanlı indidən diktatordur

Diktator edən dinçi karekterdir  <

Demokrası sağaldacaq doktordur

Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir

327

Çöhrəqanlı saqqalı ağardacaq

Böyləgedsə suçunu çoxaldacaq

Bilirsənmi hardan baş çıxardacaq?

Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir.

 

Demokrasıya detaylı olaraq

münasibətlər bəlli olmalıdırlar.

12.10.2005

 

   Mahmudeli Çöhreqanlının

Azerbaycan xalqına müracieti

“... Sizi müqeddes orucluq ayının başlanması müna-

sibetile tebrik edir,...Tanrının bexş etdiyi insani, milli

haqlarımızı tapdalayır.

İslamı defelerle qorumuş biz türkler inancımıza sadiqiq.

İslam ümmetiyik, amma millet olaraq hürr yaşamaq

haqqımızı da kimse elimizden ala bilmez....”.