Çap

99 - Gömülmüş haqları silah dirildər

Gömülmüş haqları silah dirildər.

  Böylə getsə nə olacaq halımız?

  Düşmən istər ki, burula elimiz.

1140

Hansı sülh verilməz haqları alıb?

Hansı mitinq zalımı taxtdan salıb?

Fəthedən ... silahlı savaşa  dalıb.

Yetər artıq, xalqımı sapdırmayın!

Ələ düşmüş fürsəti qapdırmayın!

1141            *- Diqqət!

Hər çalınan saza qardaş oynama!

Hər əridici qazanda qaynama!

Hər baqqalın saqqızını çeynəmə!

Çünkü yanlış fikir ürətənlər var*

Həm də milli gücü çürüdənlər var

Bir milyon qaçqını unudanlar var

 

Araz sən buldun dərdin çarasını

Ağlatdın iç düşmənin anasını

(Ağlatdın federalistin anasını)

1142

Türk xalqının ulusal bilinci var

Doğru ölçüp-biçməyə qarıncı var

Qoç Koroğlusu ilə qılıncı var

Türkü Türk edən milli bilincidir

Yenilgiyə uğradan qılıncıdır

1143

Türkün silahlanmağa pulu yoxdur

Silahlanmaqdan başqa yolu yoxdur

Hərəkətin silahlı qolu yoxdur

Türk xalqından qazanan Türk milləti

Silahlandırmalıdır hərəkəti

1144             *- Diqqət!

Silahsız savaşdan düşmən qazanar

Çünkü savaşın ömürü uzanar

Uzanan savaş barışa özənər

Savaş verilməz haqları aldırar

Sülh haqların halvasını çaldırar*

1145

Türk milləti xain dövlət qurdurub

Dövlətin əliylə xalqı burdurub

Çünkü silahlı savaşı durdurub

Türk milləti düşünməyir suçuna

Əsarətdə qalmış ... Xoya, ... Laçına

1146            *- Diqqət!

Hər kəs işqalçıya qarşı kinlənər

İşqalçılıq silah ilə önlənər

Topun ağzından çıkan söz dinlənər*

Haqq ilə haqlını bilik bəlirdər

Gömülmüş haqları silah dirildər.

06.01.2010