Çap

98 - Talaq haqqı istəməyən vəhşidir

Talaq haqqı istəməyən vəhşidir

Ağıllı Fars yurdumuzu sömürür

Vəhşı Türk milləti sümük gəmirir

 

       (Millət başqa, xalq başqa.)

   (Millət satıla bilər, xalq satılmaz:)

  (Heç bir soyun sömürülən sinfləri)

 (sömürüçüyə sömürü haqqı tanımaz.)

(İmtiyaz qarşısında milli haqlarını satan)

   (o soyun sömürüçü sinfləridirlər.)

1133

Deyirlər “George Washington vəhşiydi,”

“Köləsinin ağlı ondan yaxşıydı.”

Halbuki bu insafin baxışıydı.

İnsanlığı burax sosyalizminə

Yox de satdıran federalizminə

1134

Güney Türkü sanır ki, vəhşi deyil

Türkə vəhşi ad vermək yaxşı deyil

Çünkü türksevərin baxışı deyil

Deyirəm türksevər Arazdan öyrən

Köləçiyə kölə edəndən iyrən

1135

Güney Türkünə Nizami “yaxşı”dır

Çünkü oyanmayıb hələ vəhşidir

Baxışı manqurtların baxışıdır

Köləni kölə edən şey cəhlidir

Köləçi vəhşı deyil ki, əhlidir*

 

     *- O cümlədən örgütləyicidir

1136

Güney Türkü bilməyir ki, vəhşidir   (cahildir)

Sanır ki, köləlik etmək yaxşıdır

Çünkü köləlik onun baxışıdır

... Altmış ildir ki, kimliksiz yaşıyır

Kimliksiz edən Farsa yük daşıyır

1137     *- 1937-də didmədimi?

Güney Türkünün cahili vəhşidir

Manqurt Türk üçün federalizm yaxşıdır

Federalizm irançının baxışıdır

Federalizm köləçiyə kölə edər

İstiqlalçı-Türkü it təkin didər*   (20 yanvar 1990)

1138

Vəhşilik haqqı verən Türk vəhşidir

Köləliyə son vermək çox yaxşıdır

Bu da istiqlalçının baxışıdır

İstiqlal milli sərvəti çapdırmaz

Milli şüuru özgəyə qapdırmaz

1139

Talaq haqqı istəməyən vəhşidir

Vəhşilik haqqı verməmək yaxşıdır

Bu George Washingtonun baxışıdır

Biliksizlik vəhşiliyin özüdür   <<<

Qurdları qurd edən qoyun-quzudur.

04.01.2010