Çap

85 - Şovenist milli şüara yer verməz

Şovenist milli şüara yer verməz.

1051

Bilim araşdırıb-bulmaq üçündür

Bulduqlarından dərs almaq üçündür

Bilikli savaşa dalmaq üçündür

Araz bilikli savaşa dalıbdır

Bulduqlarından düzgün dərs alıbdır

1052

Araz qullana bilibdir bilimi

Bulduqları oyadıbdır elimi

Həm də zəginləşdiribdir dilimi

Bilimdir ki, açıbdır düyünləri

Bənzətmə rəzil edib çirkinləri

1053      *- sinfi-milli kin ilə nifrət

Arazizm tam bilimsəl bir məktəbdir

Bağımsızlığa düşünsəl səbəbdir

(Uyqarlaşmağa fikirsəl səbəbdir)

Uyqulayanı bilimsəl qəzəbdir*

Ən çətin problemləri çözübdür

Cahil insan ona dodaq büzübdür**

 

    **- İfşa etdiyi qondarma … “alim”lər.

1054

Savaşan kütləni başçı yönəldər

Şovenist başçı kütləni yanıldar

Manqurt Türk bu gərçəyi də unudar

Milli haqqını istəyən Türk ilə

Heç bir şovenist Fars verməz əl-ələ

1055

Gövdə ancaq beyinə qulluq edər

Beyinin göstərdiyi yolu gedər

Manqurt Türkün əməyi olar hədər

Şovenist milli şüara yer verməz

Farsistan Türkü muradına irməz

1056

Şovenist Fars zəifləmədən öncə

Azərbaycan sığınmalıdır “künc”ə

Yoxsa sağlam qalmaz açılan qönçə

Fars ilə Fars savaşır təzyif ola

Sonra Azərbaycan savaşa dala

1057

Şovenizmin kökü Farsistandadır

Şovenist yetişdirən ... Kirmandadır

Gəlir qaynağı ... Azərbaycandadır

Sömürgəçi sömürgədən qovular

Təzyif olanın burunu ovular.

24.09.2009