Çap

79 - Bakı “Ver yesin, ört yatsın.” ürətir

Bakı “Ver yesin, ört yatsın.”ürətir.

984

On səkkiz ildir ki, səbir uzanır

İqtidar ilə işqalçı qazanır

“Ziyalı” kəsim yasımda bəzənir

Rus mafyası tükətdi səbrimizi

İndi qullanmalıyıq cəbrimizi

Yoxsa qazmış olarıq qəbrimizi

985

Dövlət “Ver yesin, ört yatsın.” ürətir

Arsız-namussuz yaşamaq öyrədir   <<<

Qarabağın ürəyini göynədir

Görəsən hara gedir sabahımız?

Necə yuyulacaq bu günahımız?

986       Mən də utanıram ...

Ay yurdsevər xalqım ilə millətim

Olsaydı mənim də milli dövlətim

Əsarətdə qalmazdı məmləkətim

Dövlət öncə torpağını qurtarar

Sonra əyləndirər, yaxud “otarar”

987

Rus mafyası savaş ruhu yaratmır

Çanakkala savaşını aratmır

Əyləncənin meydanını daratmır

Bakını uyudan Rus mafyasıdır

Heydər Əliyevin əşqiyasıdır

988

Bəxtiyarın dili bizə uzandı          (B. Vahabzadə)

Çirkinlər onun sözündə bəzəndi

Çünkü oğluna səfirlik qazandı

Demək xalq şairi də yaltaq çıxdı

Azərbaycan yaltaq şairdən bıxdı

989

Tarçı Ramiz ... Əliyevləri öydü      (R. Quluyev)

(Çünkü rütbə yeyən oğlu da doydu)

Qarabağın ürəyinə dağ qoydu

Demək xalq artisti də yaltaq çıxdı

Azərbaycan yaltaq artistdən bıxdı

990

Qoyun olmayan yerdə öyərmişlər

Keçiyə “Əbdolkərim” deyərmişlər

Dadlandırdıqdan sora yeyərmişlər

Televiziyon kanallarımızda

Öyünənlərdən bıxıb elimiz də

991   *- Azərbaycandan, Sətarxandan, ... qazanan baqqallar

Həm yazar, həm şair, həm də sanatçı*

Olublar rütbəçi, yaxud manatçı

Rütbə, yaxud pul edibdir inadçı

Rus mafyasını ifşa edən yoxdur,

Həm də bəyəndirən sevdirən çoxdur

 

İnanma hər “Azərbaycan” deyənə!

Ovlayan arac-ına “can” deyənə!      (~ yem, vəsait)

992

Namussuzdur bu ikisindən biri

Ya dövlətin “arva”dı, yaxud “ər”i

Ki geri qaytarmayıbdırlar yeri

Namussuz deyilsə namuslu xalqım

Namussuz dövlətə yedirər zəqqum

993

Sözünü dinlə, əməlindən tanı!

Bax gör kim qoruyur Azərbaycanı?

Qurtarır işqal olunmuş Şuşanı?

Qarabağ “Minsk” qurupunun deyil ki,

“Minsk” qurupundan satın ala Bakı.

994

Öncə torpaq problemi çözülər

Sonra başqa iş peşində gəzilər

Torpaq uğrunda hər şeyə dözülər

Torpaq başqa işlərə fəda olmaz

Fəda edən milli dövlət sayılmaz

995                *- Atatürk

“Heç bir ana bir qarış torpaq doğmaz”*

Heç bir od yağan yerdə yağış yağmaz

Milli dövlət milli səsini boğmaz

Nəyin yoxdur milli dövlətdən başqa

Milli dövlət qurmaq üçün gəl aşqa.

13.06.2009