Çap

71 - Qənirə xanım (Paşayeva) gərçəkləri danır!

Qənirə xanım (Paşayeva) gərçəkləri danır!

(Günaz Tv-dəki)

(23.04.2009 tarixli çıxışına görə.)

 

Torpağı verin torpağı sevənə,

Yoxsa ürək yandırın bu vətənə.

918

Qənirə xanım deyir türkcə öyrət

Diyasporamıza eleman ürət

Biz tökdüyümüz zibilləri kürət

Siyası işləri bizə buraxın*

Siz ancaq kültürəl işlərə baxın

 

    *- Buraxdıq, nə etdiniz???

919

Qənirə xanım “savunur” Kərkükü

Ki bəlli olmaya hardadır kökü

(Ordadır ki, qaçqın etdirib Türkü)

Deyir işqalçıya qapını açma

Həm də işqal etdirən Rusdan qaçma

920

Qənirə xanım İlhamın quludur

İlhamın yolu Rusyanın yoludur

Kanıtı* sözləri yok ki, roludur

Qənirə xanım gərçəkləri danır

İşqal etdirən Rusyanı dost sanır

Türk Dil Kurumu

921

Qənirə xanım kökü bəlirtməyir

Kökü bəlirdən fikir yürütməyir

Demək ki, milli şüur ürətməyir

Lilləndirilmiş suyu durultmayır

Rusçu dövlətin sazını kökləyir

Suçları xalqın boynuna yükləyir

922

Qənirə xanım suçlu ovuclayır

Ermənidən yana Türkü suçlayır

Türkiyə ilə işi sonuclayır

Sanki Türkiyəsiz yurdum qurtulmaz

Qarın yırtanın qarını yırtılmaz

923

Qənirə xanım təkrardan doymayır

Gizi gizlədən dərini soymayır

Bilikin üstünə bilik qoymayır

Hər kəsin bildiyi sözdən söz edir

Bilmədiyini öyrətmədən gedir

 

(Az de, öz de, nağıl demə!)

924

Qənirə xanımın ağası Rusdur

(Ağasının başqa köləsi Farsdır)

Erməniyə deyir Türkə qan qusdur

Çünkü Türk vahid azərbaycançıdır

Başqa tür yorumlayan yalançıdır

925         *- Rusyanın siyasəti

Qənirə xanım deyir qaz sat Rusa

Qapını bağlama işqalçı Farsa

(UN-də dəstək ver işqalçı Farsa)  (BMT-də)

Düşünmə Qarabağ ilə Salmasa:

Türkiyə yox ki, Azərbaycan sapsın

Türkiyə sapmış olsa hay-küy qopsun*

926       *- Sabahimiz hara gedir?

Qənirə xanım deyir qoy Rus çapsın,

Bakını sömürsün Moskova yapsın,

Qoyma Azərbaycan Rusyadan qopsun.

Erməniyə verilən Rus silahı,

Türkə verilməz ki, görə sabahı.*

927            *- Diqqət!

Qənirə xanım deyir dilənçi ol!

“Minsk” qurupu təkin “qurtarıcı” bul!

(“Minsk” qurupu təkin otarıcı bul!)

Günü günə sat ki, həm saral, həm sol!

(Qoy qanın axsın ki, həm sarar, həm sol!)

“Minsk” qurupunun sədri riskə dalmaz,

İşqal etdirdiyini geri almaz.*

928

Qənirə xanım bilir ki, qardaş Türk

Doxsan üçdən iki min doqquza dək

Qoymadı qırpına Erməni köpək

(On altı) ili (yüz altmış) il edən   (əbədiləşdirən)

Nə bəkləyir namuslu Türkiyədən?!

25.04.2009