Çap

70 - Ay Qarabağa xəyanet edən Türk!

Ay Qarabağa xəyanet edən Türk!

911

Ay Qarabağa xəyanət edən Türk

Xain Heydərin yolunu gedən Türk

Əbədi şah olmağını güdən Türk

Rusya öncə atanı, sora səni

Şah etdi ki, kama çata Erməni

912

Ay ölmüş xainləri dirildən Türk

Rusyanın planını yürütən Türk

Qarabağ qaçqınını çürüdən Türk

On altı il prezident oldunuz

Hansı dərdimizə çarə qıldınız?

913

Ay Ermənidən Farsdan da alçaq Türk

Alçq Farsa qulluq edən qolçaq Türk

Köləlik üçün doğulmuş yaltaq Türk

Türkün Farsdan böyük düşməni yoxdur

Hansı Türkün antitürk dostu çoxdur?

 

Bugünkü Erdoğan bəyləri haqlı olaraq qınayanlar

özlərini də qınamalıdırlar ki, on altı ildən bəri işqalçı

Ermənistanın  xeyrinə milli qeyrət öldürürlər.

914

Ay prezident olmaq istəyən Türk

Rusya köləsi qalmaq istəyən Türk     (BMT-də)

Yurdumu dərdə salmaq istəyən Türk

Hansı Türk qulluq edər faşist Farsa?

Qarabağı işqal etdirən Rusa?

915

Ay xalqın vergisini paylaşan Türk

(Ay yurdun sərvətini paylaşan Türk)

Paylaşmaq üçün taxtda əyləşən Türk

Milli düşmənlər ilə çaylaşan Türk

Şah lazımdır ki, yurdunu qurtara

Lazım deyil ki, qarnını otara

916

Ay on altı il taxtda oturan Türk

Ölü təkin “kəfəni batıran” Türk

İşqalın ömürünü artıran Türk

Savaş başladmasan geri almağa

Nə haqqın var prezident olmağa?

917

Ay Qarabağı rütbəyə satan Türk

Şah olduqdan sonra yeyib-yatan Türk

Atası təkin günaha batan Türk

Yurdunu qurtaran ATATÜRK olar

Satqına şahlıq yox ki, lənət qalar.

16.04.2009