Çap

67 - Öz ay-ulduzunuzu “edin” qara!

Öz ay-ulduzunuzu “edin” qara!

979          *- 22-27.05.2006

Deyirlər mayda yüksəldi moralı*

Çünkü həm Saleh, həm Əhməd Obalı

Ayaqlandırdı üç milyon fəalı

Deyirəm öncə xalqı ayaqlandır

Sonra öz bayrağını dayaqlandır

880

Deyirlər Saleh ilə Çöhrəqanlı

Ölmüş firqəmizi etdilər canlı

Qurum üzü gördü azərbaycanlı

Deyirəm iş işyerində görülər

İş görməyən qurum dışda qurular

881

Deyirlər hər qurumun xətti olar

Uğradılmış dərdlərə çarə bular

Yoxsa qoxuyar gölməkdəki sular

Deyirəm var sanma hər bir dirliyi

Dadmasa ideolojik birliyi

882

Deyirlər öncə təşkilat qurular

Sonra bulanmış zehinlər durular

Sonucda istək üstündə durular

Deyirəm ideolojusuz “fəal”

Haqq qazana bilməz edə “qilü qal”

 

“İdeoloji:

Siyası vəya toplumsal bir öyrəti oluşturan,

bir hükumətin, bir partının, bir qurupun

davranışlarına yön verən politik, hükuki,

bilimsəl, fəlsəfi, dini, moral, əstətik

düşüncələr bütünü:  Türk Dil Kurumu

Türkçə sözlüyü – Türk dili kurumu - Ankara

883

Deyirlər Çöhrəqanlı qurucudur

Nə yazıq ki, geriçi sürücüdür

Gəlişmədiyi üçün ... geriçidir

Deyirəm qurucu olduqdan sonra

Öz ay-ulduzunuzu “edin” qara.

884

Deyirlər əyri deyər ki, doğruyam

Doğrudur, oğru deməz ki, oğruyam

Çalıb-çapar ki, iflasa uğrayam

Deyirəm satqın da bayraq pozdurar

Bütövləşməyə qarşı söz gəzdirər

885

Deyirlər satqını tanımaq zordur

“Ölən mən idim” deditdirən gordur

Halbuki ovlananın gözü kordur

Deyirəm satqın nala-mıxa döyər

İş görənə qarşı qısqancı öyər

886

Deyirlər qısqanc özünü itirər

Ölülər təkin kəfəni batırar

Bilmədən dərd üstünə dərd artırar

Deyirəm satqın suyu bulandırar

Pozuq bayraqla ağız sulandırar

887

Deyirlər “Baybak” ki, “təcrübəli”dir

Deyir sunduğumuz bayraq “milli”dir

Demək ki, xain olduğu bəllidir

(Taylara dərd kəsildiyi bəllidir)

Deyirəm mundar od tutmaz alışmaz

Deyər “Butaylı otaya qarışmaz”*

 

      *- Hansı referandumun sonucundan danışır?

888

Deyirlər azərbaycançı bizdəndir

Biri ipəkdəndir, biri bezdəndir

Ələşdirici Arazı közdəndir

Deyirəm uyma ovçunun sözünə

Peşmanlıq fayda qazanmaz özünə

889

Deyirlər satqın iş görəni vurar

Rəqiblərinin arxasında durar

Dolaşıq sözlər ilə beyni yorar

Deyirəm satqını tanımağa qalx

Öncə “Baybak” yazan yazılara bax

890

Deyirlər həm “Gamoh”, həm də ki, “Gaip”

Eyib sayılanı saymazlar ayıp     (İstanbul şivəsi)

Bilən bilir ki, kim yolundan cayıp

Deyirəm aydınsız toplum ayılmaz

Təcrübəsiz qurum suçlu sayılmaz

891

Deyirlər həm dost var, həm də düşman

Dostunu düşməndən ayır hər zaman

Səhvli dostlar ilə olma yaman   <<<

Deyirəm dostun “Gamoh”dur, “Gaip”dır

“Baybak” saytını dost sanmaq ayıpdır.

 

Bölünmüş Azərbaycanını bütövləşdirmək

istəyən Azərbaycan xalqı satqın deyil ki,

bir ovuc Türk soylu satqın tacir təkin

“ərazı bütövlüyü”ndən yana sömürgəçi Fars

millətinin oyununa gələ.

Beyni silahlanmış xalqın mücadiləsi kütləvi

ləşər. Kütləviləşmiş mücadilə dünyanı və o

cümlədən nala-mıxa döyən yasaları belə

dəyişdirər və bölünməz millətimizə tək bayraqlı

dövlət qurdurar.

Ona görə silahlan ki, silahlandıra biləsən.

13.11.2008