Çap

62 - Araz bir il tənqid etməyəcəkdir

Araz bir il tənqid etməyəcəkdir.

852

Araz bir il tənqid etməyəcəkdir

Etdiyi tənqidlər yetməyəcəkdir

Əkilməyən toxum bitməyəcəkdir

Ay “Gamoh” ilə “Gaip” saytları

Oxutdurmayın kirli beytləri

853

Araz bir il fikir yürütməyəcək

Fikirinə düşmən törətməyəcək

Öyrətsinlər deyə “öyrətməyəcək”  <

Ay “Gamoh” ilə “Gaip” cahilləri

Haçan qullanacaqsız ağılları?

854

Araz bir il sizi sınayacaqdır

Sınaqdan çıxmasaz qınayacaqdır

Tanımayan sizi tanıyacaqdır

Ay “Gamoh” ilə “Gaip” liderləri

Bilikləndirməlisiz öndərləri

855

Araz bir il meydan verəcək sizə

Görə nə öyrətəcəksiniz bizə?

Ki biz də düşməni çökdürək dizə

Ay “Gamoh” ilə “Gaip” qurumları

Dəyişdirməlisizniz ... durumları

856

Araz bir il sizdən əl çəkəcəkdir,

Görə “Gamoh”, “Gaip” nə əkəcəkdir?

Yoxsa  içiboş torba  tikəcəkdir?

Ay “Gamoh” ilə “Gaip” bu nəsilin,

Ortaq ideallarından asılın!

857

Araz bir il sizi sərbəst edəcək,

Görə kim kimin yolunu gedəcək?

Kim kimin xeyrinə kama yetəcək?

Ay “Gamoh” ilə “Gaip” mollaları

Abbasa qənim kəsin fəhlələri

 

Gaip deyir:

“Ya Abbas, ya Abbas, türkü farsdan et xilas”

(Yəni ... siyasətə din damğası bas!  -  Araz)

     (Araz olmasaydı geriləmişdiq.)

858

Araz bir il xalqa fürsət verəcək

Görə kimin əkdiyini dərəcək?

Hansı fikri vurub yerə sərəcək?

Ay “Gamoh” ilə “Gaip” söz uzundur,

At oynatmaq üçün meydan sizindir.

10.10.2008